Φάρσες με 5 ακίνδυνους ιούς για τους φίλους σας

Οι φάρσες σε φίλους ή στην οικογένεια είναι διασκέδαση, αρκεί να είναι αβλαβείς. Εφόσον λοιπόν είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με τους φορητούς υπολογιστές, τα tablet ή τα smartphones μας, παρακάτω θα δούμε μερικές φάρσες ιών.

Δεν πρόκειται βέβαια για πραγματικούς ιούς, αλλά φαινομενικά μπορούν να καταστρέψουν δίσκους και συστήματα. :) φάρσες

Οι παρακάτω “ιοί” μπορεί να φαίνονται κακόβουλοι για τους ανυποψίαστους, αλλά απολυμαίνονται πλήρως, και φυσικά δεν θα προκαλέσουν κάποια βλάβη στο σύστημα στο οποίο θα τρέξουν.

1. Ψεύτικος ιός σε .bat file

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της φάρσας. Ένα ειδικό αρχείο bat μπορεί εύκολα να τρέχει ανόητες εντολές, προκαλώντας ασυνήθιστη κίνηση στην οθόνη του θύματος. Οι εντολές είναι χαζές πραγματικά, αλλά φαίνονται σοβαρές καθώς φαίνονται μέσα από το Command Prompt.

φάρσες

Αντιγράψτε και επικολλήστε το παρακάτω κείμενο σε ένα txt αρχείο:

cls
:A
color 0a
cls
@echo off
echo Wscript.Sleep
echo Wscript.Sleep 5000>C:sleep5000.vbs
echo Wscript.Sleep 3000>C:sleep3000.vbs
echo Wscript.Sleep 4000>C:sleep4000.vbs
echo Wscript.Sleep 2000>C:sleep2000.vbs
cd %systemroot%System32
dir
cls
start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs
echo Deleting Critical System Files…
echo del *.*
start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs
echo Deletion Successful!
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo:
echo Deleting Root Partition…
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo del %SYSTEMROOT%
start /w wscript.exe C:sleep4000.vbs
echo Deletion Successful!
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo:
echo Creating Directory h4x…
cd C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuPrograms
mkdir h4x
start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs
echo Directory Creation Successful!
echo:
echo:
echo:
echo Execution Attempt 1…
start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs
echo cd C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsStartuph4x
echo start hax.exe
start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs
echo Virus Executed!
echo:
echo:
echo:
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo Disabling Windows Firewall…
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo Killing all processes…
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo Allowing virus to boot from startup…
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo:
echo:
echo Virus has been executed successfully!
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
echo:
echo Have fun!
start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs
pause
shutdown -s -t 10 -c "O υπολογιστής σας αυτοκτόνησε! Καλή τύχη την επόμενη φορά."

Αποθηκεύστε το txt και μετά αλλάξτε την επέκταση από .txt σε .bat. Αυτή η επέκταση μετατρέπει το έγγραφο κειμένου σε ένα αρχείο δέσμης του οποίου οι εντολές θα εκτελεστούν όταν το θύμα πάει να ανοίξει το αρχείο.

Το αρχείο δέσμης θα αρχίσει να εμφανίζει τα μηνύματα διαδοχικά και, στη συνέχεια, θα ξεκινήσει μια αυτόματη ακολουθία τερματισμού.

Μπορείτε να διακόψετε την αυτόματη απενεργοποίηση πατώντας μαζί το Key + R, και στο πλαίσιο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε το:

shutdown /a

2. Ψεύτικη μπλε οθόνη του Θανάτου

Παρακάτω θα δούμε ένα εύχρηστο αρχείο για μια φάρσα που εμφανίζει την μπλε οθόνη του θανάτου (). Ένα ψεύτικο BSOD προσομοιώνει κάποιο σφάλμα συστήματος.

Παρακάτω υπάρχει ο κώδικας. αντιγράψτε τον σε ένα .txt αρχείο και μετά την αποθήκευση μετονομάστε την επέκταση .txt σε .bat.

@echo off
echo ^^^BSOD^
^> > bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^> bsod.hta
echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta
echo version="1.0" >> bsod.hta
echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
echo sysmenu="no" >> bsod.hta
echo Caption="no" >> bsod.hta
echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^^>^ >> bsod.hta
echo ^ >> bsod.hta
echo ^

A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQ UAL^

^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta echo ^

If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

Technical information:^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000 000,0xF86B5A89)^

^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^

Beginning dump of physical memory^

^> >> bsod.hta echo ^

Physical memory dump complete.^

^> >> bsod.hta echo ^

Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^

^> >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo. >> bsod.hta echo ^
^> >> bsod.hta echo ^^>^^> >> bsod.hta start "" /wait "bsod.hta" del /s /f /q "bsod.hta" > nul

Αλλάξτε το εικονίδιο του αρχείου .bat

  Shadow Calculator : Δωρεάν υπολογιστής σκιών κτηρίων

Για περισσότερο ρεαλισμό στα ψεύτικα σας αρχεία, μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο εικονίδιο του αρχείου .bat.
Ας αλλάξουμε το εικονίδιο του αρχείου με το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης Chrome.

Κάντε δεξί κλικ στον ψεύτικο ιό και επιλέξτε Αποστολή σε Επιφάνεια εργασίας (δημιουργία συντόμευσης). Τώρα, στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση που δημιουργήσατε, επιλέξτε Ιδιότητες και ακολουθήστε την επιλογή Αλλαγή εικονιδίου.
Στον φάκελο εγκατάστασης του Google Chrome (C:\Program Files\Google\Chrome), επιλέξτε Εφαρμογή και, στη συνέχεια, το Chrome.exe. Πατήστε .φάρσες

Θα δείτε πολλά από τα εικονίδια του Chrome. Χρησιμοποιήστε το “κανονικό” εικονίδιο του Chrome, πατήστε OK, έπειτα Apply και OK.

Έτσι την επόμενη φορά που το θύμα θα επιλέγει να ανοίξει το Chrome από την επιφάνεια εργασίας, θα τρέξει το ψεύτικο BSOD.

3. Αρχείο δοκιμής EICAR

Το παρακάτω αρχείο, ενώ είναι εντελώς ακίνδυνο, θα ζητήσει από τον χρήστη να λάβει μέτρα για μολύνσεις που έχουν βρεθεί στον υπολογιστή του.

Το αρχείο δοκιμής EICAR είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη δοκιμή προστασίας από ιούς. Ως εκ τούτου, το λογισμικό αντιμετώπισης ιών θα δράσει γρήγορα για να απαλλάξει το σύστημά σας την “απειλή”. Δυστυχώς, θα ειδοποιήσει αμέσως το θύμα ότι η υπογραφή του ιού ταιριάζει με το “EICAR Test Signature” και θα χαλάσει την πλάκα.

  Autoruns : Το απόλυτο εργαλείο διαμόρφωσης των διεργασιών εκκίνησης των Windows

4. Ψεύτικο ή Fake Windows (και MAC) Update Screens

Το FakeUpdate θα σας επιτρέψει να αλλάξετε το πρόγραμμα περιήγησης του θύματος σε μια οθόνη αργής ενημέρωσης των Windows 10. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα την οθόνη ενημέρωσης που θέλετε (σκεφτείτε τι λειτουργικό χρησιμοποιεί το θύμα) και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F11 για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

5. Και κάτι έξτρα

Θέλετε και κάτι επιπλέον; Όταν το θύμα σας αναφέρει ότι αυτή “η ενημέρωση αργεί πάρα πολύ”, μετά την παραπάνω φάρσα μπορείτε να τον βοηθήσετε αναφέροντάς του ότι το πάτημα του Enter συνήθως επιταχύνει τη διαδικασία, μόνο που θα ενεργοποιηθεί ένα ψεύτικο BSOD!

Η παραπάνω ιστοσελίδα περιλαμβάνει παλιές εκδόσεις των Windows, καθώς και μερικές κοινές οθόνες ransomware.

6. Δημιουργήστε τα δικά σας σφάλματα:

Παρακάτω θα δούμε πως μπορείτε να δημιουργήσετε εξατομικευμένα μηνύματα σφαλμάτων. Ανοίξτε το notepad σας και πληκτρολογήστε τα εξής:

x=msgbox("Το μήνυμά σας εδώ", Button+Icon, "Ο τίτλος σας εδώ")

Πληκτρολογήστε το τρομακτικό ή χιουμοριστικό μήνυμά σας στην πρώτη ενότητα και προσθέστε έναν τίτλο στη δεύτερη ανάμεσα από τα “”.

Παρακάτω θα εξηγήσουμε τι είναι τα Button+Icon, ή κουμπιά και εικονίδια. Τα κουμπιά είναι οι επιλογές που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο θύμα. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

0 – Εντάξει
1 – ΟΚ και Ακύρωση
2 – Ακύρωση, Επανάληψη και Αγνόηση
3 – Ναι, Όχι, και Ακύρωση
4 – Ναι και όχι
5 – Επανάληψη και ακύρωση

Ή στα Αγγλικά

0 — OK
1 — OK and Cancel
2 — Abort, Retry, and Ignore
3 — Yes, No, and Cancel
4 — Yes and No
5 — Retry and Cancel

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στα μηνύματα σφάλματος:

0 – Δεν υπάρχει εικονίδιο
16 – Κρίσιμη εικόνα
32 – Εικονίδιο ερωτηματικού
48 – Εικονίδιο προειδοποίησης
64 – Εικονίδιο πληροφοριών

ή στα Αγγλικά

0 — No icon
16 — Critical icon
32 — Question mark icon
48 — Warning icon
64 — Information icon

Έτσι αν προσθέσουμε κουμπί και εικονίδιο το παραπάνω μήνυμα γίνεται:

x=msgbox("Το μήνυμά σας εδώ", 2+48, "Ο τίτλος σας εδώ")

Πληκτρολογώντας την ίδιο κείμενο και αλλάζοντας μηνύματα κουμπιά και εικονίδια στο ίδιο txt αρχείο δίνει περισσότερα σφάλματα….

x=msgbox("Το δεύτερο μήνυμά σας έδω", 0+16, "Ο δεύτερος τίτλος σας εδώ")

Μετά την ολοκλήρωση του αρχείου σας στο Notepad, πηγαίνετε από Αρχείο – Αποθήκευση ως και επιλέξτε ένα όνομα αρχείου. Αντικαταστήστε την επέκταση αρχείου .txt με .vbs.

Στη συνέχεια, αλλάξτε την επιλογή Αποθήκευση ως τύπου “Όλα τα αρχεία” και πατήστε Αποθήκευση.

Αυτό ήταν….
Μην το παρακάνετε με τις παραπάνω φάρσες όμως…

Written by giorgos

Ο Γιώργος ακόμα αναρωτιέται τι κάνει εδώ....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).


67  +    =  70