ΕΔΠΠΙ Νέος αποκλεισμός Ελληνικών και ξένων domain για Πειρατεία

Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παρακάτω υπάρχει η απόφαση από την συνεδρίαση της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Π.Π.Ι.) συνεδρίασε μυστικά την 6η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στην έδρα αυτής και σε πλήρη απαρτία, με την παρουσία των Παναγιώτη Τσίρη, Προέδρου, Ασημίνας Γιαννοπούλου, Γραμµατέα και Ευάγγελου Παπακωνσταντίνου, Μέλους Για να αποφασίσει επί της υπ, αριθ. πρωτ. 44945/315/16.10.2020 συμπληρωματικής αίτησης του Οργανισμού Συλλογικής Προστασίας με την επωνυµία “Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων” (Ε.Π.Ο.Ε.), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 275, νομίµως εκπροσωπούμενης.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την ως άνω υπόθεση και έπειτα από τον έλεγχο που διενεργήθηκε επί των προσκομίσΘέντων αποδεικτικών στοιχείων, έκρινε ως ακολούθως:

1. Επειδή δυνάµει της υπ, αριθ. πρωτ. 44945/315/16.10.2020 συμπληρωματικής αίτησης δυνάμει της παρ. 9 του α. 66Ε του Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και των συμπληρωματικών αυτής αποδεικτικών στοιχείων και σχετικών έντυπων και ψηφιακών αρχείων, 0 Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας µε την επωνυμία “Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών ‘Εργων” (Ε.Π.Ο.Ε.), με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 275, νοµίμως εκπροσωπούμενου, αιτείται την έκδοση νέας απόφασης λόγω παραβίασης των υπ΄ αριθ. 16/2020 και 3/2018 Αποφάσεων της παρούσας Επιτροπής, οι οποίες λήφθηκαν σε συνέχεια της υπ, αριθ. πρωτ. 44176/276/20.Ο8.2020 συμπληρωματικής αίτησης και της υπ, αριθ. πρωτ. 34796/1/Ο5.09.2Ο18 αίτησης αντίστοιχα του ιδίου ως άνω αιτούντος, και επανάληψης, άλλως εξακολούθησης τέλεσης της προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων των εκπροσωπούμενων από τον τελευταίο μελών του.

2. Επειδή στην από 23/10/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής κρίθηκε ότι η ανωτέρω συμπληρωματική αίτηση ασκείται αρμοδίως και πληροί τις ειδικώς νοµοθετικώς προβλεπόμενες προΌποθέσεις και αποφασίστηκε συνακόλουθα η ενημέρωση των ιδιοκτητών ή/και διαχειριστών των αναφερόμενων στην ως άνω αίτηση ιστοτόπων ή/και ονομάτων χώρου µε την κοινοποίηση του σώματος αυτής, απορρίπτοντας το διαλαμβανόμενο στην ανωτέρω αίτηση αίτημα περί μη ενηµέρωσης αυτών. Σύμφωνα με το γράμμα της παρ. 9 του α. 66E του Ν 2121/1993, τη σχετική ενηµέρωση συνοδεύει κλήση για υποβολή απόψεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προκειμένου οι ως άνω ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά.

3. Επειδή η υπ, αριθ. πρωτ. 44945/315/2020 συμπληρωματική αίτηση κοινοποιήθηκε στους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές την ίδια ημέρα, ήτοι την 23η/10/2020, όπου αυτό κατέστη εφικτό, δυνάμει των ενημερωτικών επιστολών/προσκλήσεων με αριθ. πρωτ. ως εξής: 45033/318/2020, 45034/319/2020, 45035/320/2020, 45036/321/2020, 45037/322/2020, 45038/323/202Ο και 45039/324/2020.

4. Επειδή η ανωτέρω προθεσµία που ετέθη την 23η/10/2020 παρήλθε άπρακτη με δεδομένο ότι ουδείς εκ των αποδεκτών της ως άνω ενημέρωσης εξέθεσε ενώπιον της Επιτροπής τις απόψεις του επί της συνημμένης ως άνω αίτησης.

5. Επειδή στην προκείµενη περίπτωση, έπειτα από τη της ως άνω συμπληρωματικής αίτησης, των συμπληρωματικών αυτής στοιχείων, όπως προσκομίσθηκαν από τον αιτούντα και ιδίως των με αριθ. 1 έως 12 σχετικών Ειδικών Αναφορών, και έπειτα από τη διενέργεια και ολοκλήρωση σχετικής έρευνας εκ μέρους της Επιτροπής, όπως αυτή έλαβε χώρα αποκλειστικά για τον σκοπό επαλήθευσης ή μη των διαλαμβανομένων στην ως άνω αίτηση ισχυρισμών, όπως αυτοί συναρτώνται με τους ειδικώς οριζόμενους ιστοτόπους και ονόματα χώρου, και τη διαπίστωση ή μη της τέλεσης παραβίασης ή απειλής.

Όλη η απόφαση υπάρχει στις εικόνες παρακάτω αλλά μπορείτε να την διαβάσετε και από το αυθεντικό PDF

Με λίγα λόγια η απόφαση καταργεί την πρόσβαση σε πάρα πολλά domain names της πειρατικής σκηνής:

gamatotv4.com, gamatotv2.com, gamatotvl.com, gamatotv3.com, gamatotv.co, gmtv.me, gamatokid.com, .top, tenies-online.club, tenies-online.com, oipeirates.online, oipeirates.tv, tainio-mania.co, tainio-mania.com, magico.one, magico.info, subs4u.xyz, liomenoi.com

Ξένα ενδεικτικά

thepirate-bay.org, pirateproxy.dev, pirateproxy.cloud, thepiratebay.guru,, tpb.email, thepiratebaybay.org, thepiratebay.unbl0ck.space, thepiratebay.unblocknow.pw, tpb.unblocked.rest, mypiratebay.net,, mypiratebay.wtf, piratebay.tech, pirateproxy.name, thepiratebay.proxybit.cyou, mypiratebay.fun, mypiratebay.co, mypiratebay.me, piratetoday.xyz, mypiratebay.work, baypirated.site, thepiratebay rip, thepiratebay.d4.re, tpb.skynetcloud site,
tpb.sadzawka.tk, yts.io, yts.unblockit.top, yts.unblockproject.uno, yts.unblockit.ca, yts.proxybit.uno, yts.proxybit.cyou, yts.unblOck.space

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

κάθε δημοσίευση, άμεσα στο inbox σας

Προστεθείτε στους 2.084 εγγεγραμμένους.

Written by giorgos

Ο Γιώργος ακόμα αναρωτιέται τι κάνει εδώ....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).