GriftHorse malware σε 10 εκατ. Smartphone και στην Ελλάδα

GriftHorse: Ερευνητές ασφάλειας ανακάλυψαν ένα νέο (malware) που έχει μολύνει περισσότερα από 10 εκατομμύρια Android smartphones σε περισσότερες από 70 χώρες από τον Νοέμβριο του 2020.

Το malware παράγει εκατομμύρια δολάρια για τους χειριστές του σε μηνιαία βάση.

Ανακαλύφθηκε από την εταιρεία ασφάλειας κινητών Zimperium. Το νέο κακόβουλο λογισμικό ονομάζεται GriftHorse και διανεμήθηκε μέσω εφαρμογών που ανέβηκαν στο επίσημο Google Play Store.
grifthorse

Εάν κάποιος εγκαταστήσει μια από τις κακόβουλες εφαρμογές, το GriftHorse αρχίζει να εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα και ειδοποιήσεις που προσφέρουν διάφορα βραβεία και ειδικές προσφορές.

Αν τώρα ο χρήστης ανοίξει κάτι από αυτά ανακατευθύνεται σε μια διαδικτυακή σελίδα που του ζητάει να επιβεβαιώσει τον τηλεφωνικό του αριθμό για να έχει πρόσβαση στην προσφορά.

Στην πραγματικότητα όμως οι χρήστες που δίνουν τον αριθμό τους, εγγράφονται σε premium υπηρεσίες SMS που χρεώνουν πάνω από 30€ το μήνα, χρήματα που εισπράττουν φυσικά οι διαχειριστές του GriftHorse.

image20 png

Οι ερευνητές της Zimperium, Aazim Yaswant & Nipun Gupta, οι οποίοι παρακολουθούν το κακόβουλο λογισμικό GriftHorse εδώ και μήνες, το περιγράφουν σαν “μια από τις πιο διαδεδομένες εκστρατείες που έχει δει η ερευνητική ομάδα απειλών της zLabs το 2021”.

“Το επίπεδο πολυπλοκότητας, και η χρήση νέων τεχνικών από τους κακόβουλους χρήστες τους επέτρεψε να μείνουν απαρατήρητοι για αρκετούς μήνες”, αναφέρουν οι Yaswant και Gupta.

Με βάση όσα έχουν δει μέχρι τώρα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συμμορία του GriftHorse κερδίζει από 1,2 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.

Παρακάτω υπάρχει μια τεράστια που διανέμουν το GriftHorse:

List of Applications

Package Name App Name Min Max
com.tra.nslat.orpro.htp Handy Translator Pro 500,000 1,000,000
com.heartratteandpulsetracker Heart Rate and Pulse Tracker 100,000 500,000
com.geospot.location.glt Geospot: GPS Location Tracker 100,000 500,000
com.icare.fin.loc iCare – Find Location 100,000 500,000
my.chat.translator My Chat Translator 100,000 500,000
com.bus.metrolis.s Bus – Metrolis 2021 100,000 500,000
com.free.translator..am Free Translator Photo 100,000 500,000
com.locker.tul.lt Locker Tool 100,000 500,000
com.fin.gerp.rint.fc Fingerprint Changer 100,000 500,000
com.coll.rec.ord.er Call Recoder Pro 100,000 500,000
instant.speech.translation Instant Speech Translation 100,000 500,000
racers.car.driver Racers Car Driver 100,000 500,000
slime.simu.lator Slime Simulator 100,000 500,000
keyboard.the.mes Keyboard Themes 100,000 500,000
whats.me.sticker What's Me Sticker 100,000 500,000
amazing.video.editor Amazing Video Editor 100,000 500,000
sa.fe.lock Safe Lock 100,000 500,000
heart.rhy.thm Heart Rhythm 100,000 500,000
com.sma.spot.loca.tor Smart Spot Locator 100,000 500,000
cut.cut.pro CutCut Pro 100,000 500,000
com.offroaders.survive OFFRoaders – Survive 100,000 500,000
com.phon.fin.by.cl.ap Phone Finder by Clapping 100,000 500,000
com..bus.bds Bus Driving Simulator 100,000 500,000
com.finger.print.def Fingerprint Defender 100,000 500,000
com.lifeel.scanandtest Lifeel – scan and test 100,000 500,000
com.la.so.uncher.io Launcher iOS 15 100,000 500,000
com.gunt.ycoon.dle Idle Gun Tycoo\u202an\u202c 50,000 100,000
com.scan.asdn Scanner App Scan Docs & Notes 50,000 100,000
com.chat.trans.alm Chat Translator All Messengers 50,000 100,000
com.hunt.contact.ro Hunt Contact 50,000 100,000
com.lco.nylco Icony 50,000 100,000
horoscope..com Horoscope : Fortune 50,000 100,000
fit.ness.point Fitness Point 50,000 100,000
com.qub.la Qibla AR Pro 50,000 100,000
com.heartrateandmealtracker Heart Rate and Meal Tracker 50,000 100,000
com.mneasytrn.slator Mine Easy Translator 50,000 100,000
com.phone.control.blockspamx PhoneControl Block Spam Calls 50,000 100,000
com.paral.lax.paper.thre Parallax paper 3D 50,000 100,000
com.photo.translator.spt SnapLens – Photo Translator 50,000 100,000
com.qibl.apas.dir Qibla Direction 50,000 100,000
com.caollerrrex Caller-x 50,000 100,000
com.cl.ap Clap 50,000 100,000
com.eff.phot.opro Photo Effect Pro 10,000 50,000
com.icon.nec.ted.trac.ker iConnected Tracker 10,000 50,000
com.smal.lcallrecorder Smart Call Recorder 10,000 50,000
com.hor.oscope.pal Daily Horoscope & Life Palmestry 10,000 50,000
com.qiblacompasslocatoriqez Qibla Compass (Kaaba Locator) 10,000 50,000
com.proo.kie.phot.edtr Prookie-Cartoon Photo Editor 10,000 50,000
com.qibla.ultimate.qu Qibla Ultimate 10,000 50,000
com.truck.roud.offroad.z Truck – RoudDrive Offroad 10,000 50,000
com.gpsphonuetrackerfamilylocator GPS Phone Tracker – Family Locator 10,000 50,000
com.call.recorder.cri Call Recorder iCall 10,000 50,000
com.pikcho.editor PikCho Editor app 10,000 50,000
com.streetprocarsracingss Street Cars: pro Racing 10,000 50,000
com.cinema.hall Cinema Hall: Free HD Movies 10,000 50,000
com.ivlewepapallr.bkragonucd Live Wallpaper & Background 10,000 50,000
com.in1.tel.ligent.trans.lt.pro Intelligent Translator Pro 10,000 50,000
com.aceana.lyzzer Face Analyzer 10,000 50,000
com.tueclert.ruercder TrueCaller & TrueRecoder 10,000 50,000
com.trans.lator.txt.voice.pht iTranslator_ & Voice & Photo 10,000 50,000
com.puls.rat.monik Pulse App – Heart Rate Monitor 10,000 50,000
com.vidphoremanger Video & Photo Recovery Manager 2 10,000 50,000
online.expresscredit.com Быстрые кредиты 24\7 10,000 50,000
fit.ness.trainer Fitness Trainer 10,000 50,000
com.clip.buddy ClipBuddy 10,000 50,000
vec.tor.art Vector arts 10,000 50,000
ludo.speak.v2 Ludo Speak v2.0 10,000 50,000
battery.live.wallpaperhd Battery Live Wallpaper 4K 10,000 50,000
com.heartrateproxhealthmonitor Heart Rate Pro Health Monitor 10,000 50,000
com.locatorqiafindlocation Locatoria – Find Location 10,000 50000
com.gtconacer GetContacter 10,000 50000
ph.oto.lab Photo Lab 10,000 50,000
com.phoneboster AR Phone Booster – Battery Saver 10,000 50,000
com.translator.arabic.en English Arabic Translator direct 10,000 50,000
com.vpn.fast.proxy.fep VPN Zone – Fast & Easy Proxy 10,000 50,000
com.projector.mobile.phone 100% Projector for Mobile Phone 10,000 50,000
com.forza.mobile.ult.ed Forza H Mobile 4 Ultimate Edition 10,000 50,000
com.sticky.slime.sim.asmr.nws Amazing Sticky Slime Simulator ASMR\u200f 10,000 50,000
com.clap.t.findz.m.phone Clap To Find My Phone 10,000 50,000
com.mirror.scree.n.cast.tvv Screen Mirroring TV Cast 10,000 50,000
com.frcallworwid Free Calls WorldWide 10,000 50,000
locator.plus.my My Locator Plus 10,000 50,000
com.isalamqciqc iSalam Qibla Compass 5,000 10,000
com.lang.tra.nslate.ltef Language Translator-Easy&Fast 5,000 10,000
com.wifi.unlock.pas.pro.x WiFi Unlock Password Pro X 5,000 10,000
com.chat.live.stream.pvc Pony Video Chat-Live Stream 5,000 10,000
com.zodiac.hand Zodiac : Hand 5,000 10,000
com.lud.gam.ecl Ludo Game Classic 5,000 10,000
com.locx.findx.locx Loca – Find Location 5,000 10,000
com.easy.tv.show.ets Easy TV Show 5,000 10,000
com.qiblaquran Qibla correct Quran Coran Koran 5,000 10,000
com.dat.ing.app.sw.mt Dating App – Sweet Meet 5,000 10,000
com.circ.leloca.fi.nder R Circle – Location Finder 5,000 10,000
com.taggsskconattc TagsContact 5,000 10,000
com.ela.salaty.musl.qibla Ela-Salaty: Muslim Prayer Times & Qibla Direction 1,000 5,000
com.qiblacompassrtvi Qibla Compass 1,000 5,000
com.soul.scanner.check.yh Soul Scanner – Check Your 1,000 5,000
com.chat.video.live.ciao CIAO – Live Video Chat 1,000 5,000
com.plant.camera.identifier.pci Plant Camera Identifier 1,000 5,000
com.call.colop.chan.cc Color Call Changer 1,000 5,000
com.squishy.pop.it Squishy and Pop it 1,000 5,000
com.keyboard.virt.projector.app Keyboard: Virtual Projector App 1,000 5,000
com.scanr.gdp.doc Scanner Pro App: PDF Document 1,000 5,000
com.qrrea.derpro QR Reader Pro 1,000 5,000
com.f.x.key.bo.ard FX Keyboard 1,000 5,000
photoeditor.frame.com You Frame 1,000 5,000
call.record.prov Call Record Pro 1,000 5,000
com.isl.srick.ers Free Islamic Stickers 2021 1,000 5,000
com.qr.code.reader.scan QR Code Reader – Barcode Scanner 1,000 5,000
com.scan.n.ray Bag X-Ray 100% Scanner 1,000 5,000
com.phone.caller.screnn Phone Caller Screen 2021 1,000 5,000
com.trnsteito.nneapp Translate It – Online App 1,000 5,000
com.mobthinfind Mobile Things Finder 1,000 5,000
com.piriufffcaer Proof-Caller 1,000 5,000
com.hones.earcy.laof Phone Search by Clap 1,000 5,000
com.secontranslapro Second Translate PRO 1,000 5,000
cal.ler.ids CallerID 1,000 5,000
com.camera.d.plan 3D Camera To Plan 500 1,000
com.qib.find.qib.di Qibla Finder – Qibla Direction 500 1,000
com.stick.maker.waps Stickers Maker for WhatsApp 500 1,000
com.qbbl.ldironwach Qibla direction watch (compass) 500 1,000
com.bo.ea.lesss.piano Piano Bot Easy Lessons 500 1000
com.seond.honen.umber CallHelp: Second Phone Number 500 1000
com.faspulhearratmon FastPulse – Heart Rate Monitor 500 1000
com.alleid.pam.lofhys Caller ID & Spam Blocker 500 1000
com.free.coupon2021 Free Coupons 2021 100 500
com.kfc.saudi.delivery.coupons KFC Saudi – Get free delivery and 50% off coupons 100 500
com.skycoach.gg Skycoach 100 500
com.live.chat.meet.hoo HOO Live – Meet and Chat 100 500
easy.bass.booster Easy Bass Booster 10 50
com.coupongiftsnstashop Coupons & Gifts: InstaShop 10 50
com.finnccontat FindContact 10 50
com.aunch.erios.drog Launcher iOS for Android 10 50
com.blo.cced.als.pam.rzd Call Blocker-Spam Call Blocker 10 50
com.blo.cced.als.pam.rzd Call Blocker-Spam Call Blocker 10 50
com.ivemobibercker Live Mobile Number Tracker 10 50
Total 4,287,470 17,345,450

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog via Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

GriftHorse,malware,android,smartpnone,κακόβουλο λογισμικό,iguru

Written by giorgos

Ο Γιώργος ακόμα αναρωτιέται τι κάνει εδώ....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).