Τα καλύτερα δωρεάν λογισμικά δημιουργίας QR κώδικα

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τα καλύτερα δωρεάν λογισμικά Windows 10 για να δημιουργήσετε τον δικό σας QR κώδικα.

Ένας κωδικός QR (ή Quick Response = Γρήγορη Απόκριση) είναι μία νέα σχετικά μέθοδος για την αποθήκευση και κοινή χρήση ορισμένων σύντομων πληροφοριών, όπως κείμενο, URL σύνδεσμος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση πληρωμής, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. Δημιουργήθηκε για τις ανάγκες ελέγχου αποθήκης ανταλλακτικών μίας αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά σύντομα κυριάρχησε παντού.

Λόγω του ότι μπορεί να διαβαστεί από ένα απλό κινητό τηλέφωνο μπορείτε να τον συναντήσετε σε διαφημιστικές πινακίδες μέχρι στο μενού ενός εστιατορίου.

Όμως δεν είναι δωρεάν μόνο το να διαβάζετε τον QR κώδικα. Δωρεάν μπορείτε και να τον γράψετε. Τα παρακάτω λογισμικά σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε κωδικούς QR ως PNG, JPG ή άλλη μορφή εικόνας που υποστηρίζεται από αυτά. Μερικά από αυτά απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς αυτά τα εργαλεία δημιουργίας κώδικα QR λαμβάνουν δεδομένα από το διακομιστή.

Μόλις δημιουργηθεί ο QR κωδικός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σαρωτή ενός smartphone ή άλλα εργαλεία για να ανακτήσετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες πίσω από έναν κωδικό QR.

Στην λίστα μας έχουμε συμπεριλάβει 6 δωρεάν εργαλεία για τη δημιουργία QR κωδικών. Τα περισσότερα από αυτά τα δωρεάν προγράμματα υποστηρίζουν επίσης τη δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων που βοηθά στην ανάκτηση ή επαναφορά δεδομένων από κατεστραμμένο κώδικα QR.

  1. Zint Barcode Studio
  2. qikQR
  3. ByteScout BarCode Generator
  4. Free QR Creator
  5. QR Code Generator
  6. QRGen

1. Zint Barcode Studio


Το Zint Barcode Studio είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό, δημιουργίας κώδικα QR. Υποστηρίζει πολλά και διαφορετικούς τύπους κωδικών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανονικό QR Code , Code One , Code 39 , DAFT Code , Ultra Code , VIN (Vehicle Identification Number) κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα μέγεθος για QR Code, να ορίσετε επίπεδο διόρθωσης σφάλματος, φόντο και χρώμα προσκηνίου, αλλαγή ύψους και πλάτους, λειτουργία κωδικοποίησης, προσθήκη περιθωρίων ή χωρίς περίγραμμα, κ.λπ. Όταν ο QR κωδικός είναι έτοιμος, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ως SVG, BMP, PCX, EMF, TIF, EPS, PNG ή GIF εικόνα.

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο και αποσυμπιέστε το. Μετά τρέξτε το αρχείο qtZint.exe για να ξεκινήσετε το λογισμικό. Χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού που είναι διαθέσιμο μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό QR (ISO 18004) .

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα General (Γενικά) για να εισαγάγετε το κείμενο ή μια ακολουθία, την καρτέλα QR Code για να ορίσετε τη λειτουργία κωδικοποίησης, τα προκαθορισμένα μεγέθη, το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων και την καρτέλα Appearance (Εμφάνιση) για να προσθέσετε προσαρμοσμένο ύψος και πλάτος, περιγράμματα, χρώματα για τον κωδικό QR. Τέλος, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τον κώδικα QR ως αρχείο εικόνας.

2. qikQR


Το qikQR είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό δημιουργίας κώδικα QR πολλαπλών πλατφορμών. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κωδικούς QR σε εικόνες μορφής JPEG, JPG, SVG, GIF και PNG. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 5 διαφορετικά χρώματα για τον κωδικό και το φόντο του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου διόρθωσης σφαλμάτων (υψηλή, χαμηλή και μεσαία). Εκτός από αυτό, μπορείτε να ορίσετε και το μέγεθος του.

Κατεβάστε αυτό το λογισμικό από τη σελίδα του GitHub. Μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε τις πληροφορίες και το πρόγραμμα θα δημιουργήσει αμέσως τον κώδικα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, να αλλάξετε το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων, τη μορφή εξόδου, το χρώμα κ.λπ.

Για να λάβετε τον QR κωδικό, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω του και πατήστε το εικονίδιο λήψης. Θα αποθηκεύσει την εικόνα QR Code στον προεπιλεγμένο φάκελο και θα ανοίξει αυτόματα αυτόν τον φάκελο.

3. ByteScout BarCode Generator


Το ByteScout BarCode Generator υποστηρίζει περισσότερους από 50 τύπους κώδικα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον QR κωδικό ως εικόνα BMP, GIF, TIFF, PNG ή JPG. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που το καθιστά καλύτερο από άλλα εργαλεία είναι ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μία δέσμη QR Codes. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μέγεθος και τα περιθώρια, το χρώμα φόντου και προσκηνίου, την προσθήκη κειμένου υπότιτλου, τη γραμματοσειρά υπότιτλων, το πρόσθετο κείμενο, το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων, το ύψος γραμμής κ.λπ.

Αυτό το λογισμικό είναι δωρεάν για μη εμπορική χρήση. Όταν το ανοίξετε μπορείτε να επιλέξτε έναν QR κωδικό από την αριστερή ενότητα. Μετά μπορείτε να εισαγάγετε το κύριο κείμενο για των QR κώδικα, ένα επιπλέον κείμενο, μέγεθος, περιθώρια, κ.λπ., χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες γραμμές και επιλογές. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Generate (Δημιουργία) για προεπισκόπηση του QR Code.

Για να δημιουργήσετε πολλούς κωδικούς QR, χρησιμοποιήστε το κουμπί Batch Generation From List που είναι διαθέσιμο στο πάνω μέρος της διεπαφής του Θα ανοίξει ένα νέο πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να προσθέσετε τιμές γραμμικού κώδικα ή κείμενο, διεύθυνση URL κ.λπ., σε διαφορετικές γραμμές. Η διαθέσιμη τιμή σε κάθε γραμμή μετατρέπεται σε ξεχωριστό κωδικό QR. Τώρα ορίστε την εικόνα εξόδου. Τέλος, πατήστε το κουμπί Generate multiple barcodes (Δημιουργία πολλαπλών κωδικών) για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς QR στον επιθυμητό φάκελο.

4. Free QR Creator


Με το δωρεάν εργαλείο Free QR Creator σάς επιτρέπει να δημιουργείτε κωδικούς μικρού και κανονικού μεγέθους. Εκτός από την έκδοση που απαιτεί εγκατάσταση μπορείτε να κατεβάσετε και την portable έκδοση. Υπάρχουν μερικά χρήσιμα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον QR κωδικό ως αρχείο εικόνας TIFF, PNG, EMF, GIF, JPG ή PNG . Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης περιθωρίων στον κώδικα. Επιπλέον, μπορείτε να περιστρέψετε τον QR κωδικό χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη επιλογή.

Όταν τρέξετε το πρόγραμμα και ανοίξει το παράθυρό του, επιλέξτε τον τύπο QR Code και εισαγάγετε τα δεδομένα στο πλαίσιο. Η προεπισκόπηση δημιουργείται αμέσως στη δεξιά ενότητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε το μέγεθος προεπισκόπησης.

Χρησιμοποιήστε τις άλλες επιλογές που έχετε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το χρώμα του φόντου και του προσκηνίου, να προσθέσετε περιγράμματα και να ορίσετε το πλάτος του περιγράμματος, να περιστρέψετε τονQR κώδικα χρησιμοποιώντας το μενού Edit (Επεξεργασία). Τέλος, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας την επιλογή Export (Εξαγωγή) στο μενού File (Αρχείο).

5. QR Code Generator


Το όνομά του καθαρίζει ήδη τον σκοπό αυτού του εργαλείου. Αυτό το QR Code Generator εμφανίζεται ένα πολύ απλό παράθυρο όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν QR Code και να τον αποθηκεύσετε ως εικόνα PNG. Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσαρμοσμένο ύψος και πλάτος καθώς και το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων (L, M, Q και H).

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Data (Δεδομένα) για να εισαγάγετε κείμενο, διεύθυνση URL ή άλλες πληροφορίες για τον κωδικό QR. Ορίστε το μέγεθος της εικόνας εξόδου και το επίπεδο διόρθωσης σφαλμάτων χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές. Μετά από αυτό, πατήστε το κουμπί Generate (Δημιουργία). Θα εμφανίσει μια προεπισκόπηση. Τώρα μπορείτε να ton αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Αποθήκευση εικόνας .

6. QRGen

Τελευταίο εργαλείο το QRGen.  Απλό χωρίς πολλά καλούδια, για όσους θέλουν κάτι γρήγορο να κάνουν την δουλειά τους. Σώζει σε BMP και PNG.

Κατεβάστε το, εγκαταστήστε το και τρέξτε το. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του κωδικού που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Κείμενο, διεύθυνση URL, SMS, e-mail, τηλέφωνο, Επικοινωνία, Wi-Fi, Geo Tag, και BlackBerry Messenger PIN.

Συμπληρώστε τα πεδία που απαιτούνται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Προαιρετικά, ρυθμίστε την ποιότητα, το περιθώριο, και το μέγεθος του pixel. Πατήστε το κουμπί Generate QR Code για α δείτε την προεπισκόπιση και τέλος επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας ως BMP ή PNG.

Αυτή η λίστα τελειώνει εδώ. Έχουμε καλύψει από πολύ απλό έως πλούσιο σε χαρακτηριστικά λογισμικό δημιουργίας κώδικα QR για εσάς. Ελπίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

κάθε δημοσίευση, άμεσα στο inbox σας

Προστεθείτε στους 2.096 εγγεγραμμένους.

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).