Network latency : Τα 8 καλύτερα εργαλεία μέτρησης της καθυστέρησης του δικτύου

Το network latency στην διαδικτυακή σύνδεση είναι ο πρώτος εχθρός των διαχειριστών δικτύου. Αλλά τι μπορείτε να κάνετε σε ένα δίκτυο που η καθυστέρηση μπορεί να είναι τέτοια ώστε να το καθιστά δυσχερές; Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε και να μετρήσετε τον χρόνο απόκρισης του δικτύου (network latency). Μόνο τότε θα είστε σε θέση να κάνετε κάτι για την επίλυσή της καθυστέρησης. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε συντάξει μια λίστα εργαλείων ελέγχου και μέτρησης του χρόνου απόκρισης του δικτύου που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Πριν ξεκινήσουμε, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι είναι το network latency (χρόνος απόκρισης δικτύου) και τι προκαλεί στα δίκτυα. Θα σας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων εργαλείων. Θα εξετάσουμε επίσης τη σημασία της καθυστέρησης και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει τη χρήση του δικτύου. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε την καθυστέρηση του δικτύου. Και δεδομένου ότι είναι άχρηστο να βρούμε και να μετράμε το network latency χωρίς περαιτέρω ενέργειες, θα αναλύσουμε επίσης τους τρόπους μείωσης του. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τη λίστα με τα εργαλεία δοκιμών της καθυστέρησης του δικτύου.

Τι είναι το network latency;
Το network latency ή αλλιώς ο χρόνος απόκρισης του δικτύου, είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ταξιδέψει ένα πακέτο δεδομένων από την πηγή του στον προορισμό του. Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα υπήρχε μηδενική καθυστέρηση. Αλλά στην πραγματικότητα, πάντα υπάρχει μία καθυστέρηση. Και παρόλο που η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη, πρέπει πάντοτε να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει τόσο σημαντική ώστε να αρχίσει να επηρεάζεται η κανονική λειτουργία ενός δικτύου.

Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στην καθυστέρηση. Πρώτον, υπάρχει ο χρόνος της διάδοσης. Παρόλο που τα δίκτυα είναι γρήγορα και τα bits ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός (μέσα από οπτικές ίνες), χρειάζεται λίγος χρόνος για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και όσο μεγαλύτερο το μονοπάτι, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν. Για το λόγο αυτό, η καθυστέρηση μεταξύ δύο υπολογιστών που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά ο ένας από τον άλλο, θα είναι κανονικά υψηλότερος από ότι μεταξύ των υπολογιστών στην ίδια αίθουσα.

Ένας άλλος παράγοντας που συνεισφέρει στο φαινόμενο είναι η καθυστέρηση μετάδοσης (transmission delay). Αυτή είναι μια καθυστέρηση που μπορεί να οφείλεται από το ίδιο το μέσο. Προέρχεται επίσης και από το μέγεθος των πακέτων δεδομένων. Τα μεγαλύτερα πακέτα θα έχουν υψηλότερη καθυστέρηση, δεδομένου ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να παραδοθούν.

Ο ίδιος ο δρομολογητής, καθώς και άλλες καθυστερήσεις λόγω τυχόν επεξεργασίας των δεδομένων, αποτελούν επίσης πηγή της καθυστέρησης του δικτύου. Ακόμη και σε απλά δίκτυα όπου απουσιάζουν φαινόμενα ουράς, κάθε δρομολογητής πρέπει να χειριστεί πρώτα τα δεδομένα του και μετά να προβεί στις παραδόσεις.

Στην πραγματικότητα, πολλές περισσότερες καθυστερήσεις από όσες αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση δεδομένων. Φανταστείτε την καθυστέρηση λόγω της ουράς που συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν μπορούν να σταθλούν αμέσως ή λόγω αποθήκευσης όταν πρέπει να αποθηκευτούν στο δίσκο ή στη μνήμη και στη συνέχεια να ανακτηθούν.

Μέτρηση καθυστέρησης
Η μέτρηση της καθυστέρησης μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ότι φαίνεται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν μετράτε την καθυστέρηση μεταξύ πολύ απομακρυσμένων σημείων. Κατά βάση οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και η τεράστια καθυστέρηση είναι πρακτικά σχετικά μικρή, της τάξης των μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου. Δεν μπορείτε να καλέσετε τον φίλο σας στο άλλο άκρο και να του πείτε “Εντάξει, σου στέλνω ένα πακέτο, πες μου πότε θα φτάσει” και απλά να μετρήσετε την καθυστέρηση. Οι πιθανότητες είναι ότι το πακέτο θα φτάσει πριν τελειώσετε να μιλάτε.

Συνήθως, η καθυστέρηση μετράται με την αποστολή ενός πακέτου που επιστρέφεται στον αποστολέα και με τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για να έρθει η απάντηση. Αυτός ο χρόνος κυκλικού ταξιδιού θεωρείται ως το network latency (χρόνος απόκρισης). Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου αξιολόγησης. Για παράδειγμα, εάν η διαδρομή επιστροφής είναι διαφορετική, ο αριθμός του network latency δεν θα σας πει ποιο από τα μονοπάτια, αποστολής ή επιστροφής, παρουσιάζει καθυστέρηση.

Ένα άλλο πιθανό ζήτημα είναι ότι οι τύποι πακέτων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του χρόνου απόκρισης (τυπικά ICMP και απαντήσεις αυτών) δεν αντιμετωπίζονται πάντα από τις συσκευές δικτύου με την ίδια προτεραιότητα όπως με κάποια άλλη κίνηση στο δίκτυο.

Γιατί είναι σημαντική η καθυστέρηση;
Η απάντηση εδώ είναι προφανής. Επειδή όταν το network latency είναι πολύ υψηλό, μπορεί να επηρεάσει τη χρηστικότητα των δικτύων. Ο ασυνήθιστα υψηλός χρόνος απόκρισης είναι συχνά ένα σημάδι ότι κάτι συμβαίνει με το δίκτυο. Τις περισσότερες φορές, θα είναι η αποτέλεσμα κάποιας συμφόρησης. Τα δίκτυα είναι σαν αυτοκινητόδρομοι και όταν υπάρχει υπερβολική κυκλοφορία, τα πράγματα επιβραδύνουν και έτσι έχετε μεγάλο network latency.

Αλλά η μετρηθείσα καθυστέρηση δεν είναι πάντοτε ένδειξη προβλήματος δικτύου. Δεδομένου ότι συνήθως μετράμε την καθυστέρηση μετρώντας τον χρόνο ταξιδιού, μια άλλη πηγή της καθυστέρησης μπορεί να είναι η μακρινή συσκευή. Εάν αυτή η συσκευή είναι πολύ απασχολημένη κάνοντας κάποιες άλλες εργασίες, μπορεί να μην ανταποκριθεί αμέσως στο αίτημα ICMP που έλαβε από τον οικοδεσπότη δοκιμών. Όταν συμβεί αυτό, θα γίνει αντιληπτό ως χρόνος απόκρισης του δικτύου, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυο και η μέτρηση απόκρισης δικτύου δεν θα σας διαφωτίσει για το πρόβλημα.

Και δεν είναι η μοναδική καθυστέρηση που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το δίκτυο. Διάφορες εφαρμογές συνήθως καθυστερούν την κίνηση του δικτύου. Όταν οι διακομιστές υπερφορτωθούν τότε αποκρίνονται πιο αργά. Ακριβώς όπως τα δίκτυα όταν έχουν συμφόρηση. Αλλά η καθυστέρηση του διακομιστή και των εφαρμογών που τρέχουν, δεν είναι το θέμα μας σήμερα.

Μείωση της καθυστέρησης του δικτύου
Όταν βρεθείτε μπροστά σε υψηλό network latency θα πρέπει εν αρχή να το μετρήσετε και μετά να το μειώσετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνετε αυτό. Συνήθως εξαρτάται από το τι το προκαλεί. Και δεδομένου ότι η πιο συνηθισμένη αιτία του υψηλού χρόνου απόκρισης σε ένα δίκτυο είναι η υπερχρησιμοποίηση του δικτύου, ας δούμε τι μπορεί να γίνει γι ‘αυτό.

Τα κυκλώματα ενός δικτύου δεν είναι απεριόριστα και όταν υπερκεραστούν, εμφανίζεται συμφόρηση και οι χρήστες αντιλαμβάνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Λειτουργεί ακριβώς όπως κυκλοφορία οδών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κυκλώματα WAN τα οποία συχνά έχουν πολύ περιορισμένο εύρος ζώνης (bandwidth).

Έτσι, για να μειώσετε την καθυστέρηση, ο καλύτερος τρόπος είναι, όπως θα έχετε ήδη υποθέσει, να μειώσετε τη χρήση του δικτύου. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Αυτό που συνήθως μπορείτε να κάνετε είναι μία βελτιστοποίηση της χρήσης του. Για παράδειγμα να βάλετε κανόνες και όρια στα πακέτα κάθε χρήστη, να ζητήσετε να συμπιεστούν τα πριν μεταφερθούν κλπ. Αυτό όμως είναι ένα διαφορετικό θέμα από την σημερινό.

Τα καλύτερα εργαλεία για την μέτρηση του χρόνου απόκρισης
Όπως ήδη πλέον γνωρίζετε, για να διορθώσετε προβλήματα του υψηλού network latency, πρέπει πρώτα να το μετρήσετε και να εντοπίσετε από πού προέρχεται. Εδώ μπορούν να βοηθήσουν διάφορα εργαλεία. Μερικά εξ αυτών απλά θα μετρήσουν την καθυστέρηση, ενώ κάποια άλλα θα σας βοηθήσουν να την εντοπίσετε. Θα βρείτε και κάποια που μετρούν τη χρησιμοποίηση του εύρους ζώνης (bandwidth), κάτι που μπορεί να βοηθήσει, αφού γνωρίζουμε ότι η υπερχρησιμοποίηση του είναι η κύρια αιτία για υψηλό network latency. Τα εργαλεία ομαδοποιούνται ανά τύπο και όχι κατά προτίμηση.

1 – SolarWinds Network Performance Monitor ( ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή )
H εταιρεία SolarWinds είναι ένας από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές εργαλείων διαχείρισης δικτύου. Η εταιρεία ήταν και παραμένει διάσημη για τα πολλαπλά δωρεάν εργαλεία της, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των διαχειριστών δικτύων.

Το SolarWinds Network Performance Monitor ή NPM είναι το κορυφαίο προϊόν της SolarWind. Αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα εργαλεία παρακολούθησης του εύρους ζώνης SNMP. Το πλεονέκτημα του εργαλείου είναι μάλλον η απλότητα του. Οι πίνακες εργαλείων, οι προβολές, τα διατα και οι αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις προτιμήσεις ή τις ανάγκες σας. Το εργαλείο μπορεί να ρυθμιστεί σε λίγα λεπτά και μπορεί να αντεπεξέλθει από τα μικρότερα δίκτυα μέχρι τα τεράστια, με χιλιάδες συσκευές.

Ωστόσο, το NPM δεν θα μετρήσει άμεσα την καθυστέρηση του δικτύου. Αλλά δίνοντάς σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εύρους ζώνης σε κάθε μέρος του δικτύου σας, θα σας επιτρέψει να εντοπίσετε γρήγορα τα προβληματικά σημεία όπου η συμφόρηση θα μπορούσε να προκαλέσει υψηλή καθυστέρηση.

Το NPM χρησιμοποιεί το πρωτόκολο SNMP για να ελέγχει περιοδικά τις συσκευές σας και να διαβάζει τους μετρητές διασύνδεσης τους, να υπολογίζει τη χρήση εύρους ζώνης και να την εμφανίζει ως γραφήματα. Η διαμόρφωση του εργαλείου απαιτεί μόνο να καθορίσετε τη IP διεύθυνση μιας συσκευής και το string. Οι προηγμένες λειτουργίες σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε χάρτες δικτύου και να εμφανίσετε την κρίσιμη διαδρομή μεταξύ δύο συσκευών, μια εξαιρετική λειτουργία κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων καθυστέρησης.

Η τιμολόγηση για το Network Performance Monitor ξεκινά από € 2.410,00. Παρόλα αυτά διαθέτουν την δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 30 ημέρες που λογικά είναι αρκετός χρόνος για να λύσετε το πρόβλημα σε ένα δίκτυο που διαχειρίζεστε.

2 – SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer ( ΔΩΡΕΑΝ Δοκιμή )
Ένα άλλο εξαιρετικό προϊόν από την SolarWinds, το NetFlow Traffic Analyzer, μπορεί να δώσει στους διαχειριστές μια λεπτομερέστερη εικόνα της κυκλοφορίας δικτύου. Δεν θα σας δείξει μόνο τη χρήση και την πιθανή καθυστέρηση, αλλά θα σας δείξει επίσης πού λαμβάνει χώρα και συχνά τι την προκαλεί. Το εργαλείο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την κίνηση των δεδομένων. Για παράδειγμα, το εργαλείο θα σας αφήσει να μάθετε ποιο είδος κυκλοφορίας ή ποιος χρήστης καταναλώνει το μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Ο αναλυτής επισκεψιμότητας SolarWinds NetFlow Traffic χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NetFlow για τη συγκέντρωση λεπτομερών πληροφοριών χρήσης από τις συσκευές δικτύου. Το πρωτόκολλο NetFlow, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από τη Cisco, επιτρέπει στις συσκευές να στέλνουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε “συζήτηση” ή ροή δικτύου σε έναν συλλέκτη NetFlow που υπάρχει σε έναν αναλυτή όπως το NetFlow Traffic Analyzer. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν αρκετά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Πολλοί κατασκευαστές, εκτός της Cisco, περιλαμβάνουν επίσης τη λειτουργία NetFlow ή ισοδύναμο λογισμικό στον εξοπλισμό τους, που μερικές φορές το αποκαλούν με διαφορετικό όνομα. Πρόσφατα, το πρωτόκολλο NetFlow έχει τυποποιηθεί ως IPFIX ή IP Exchange Information Exchange από το IETF. Το SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer λειτουργεί με όλες τις παραλλαγές του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, καθιστώντας την μια εξαιρετική επιλογή.

Το πρόγραμμα NetFlow Traffic Analyzer είναι μια πρόσθετη ενότητα που εγκαθίσταται επάνω στο Network Performance Monitor. Η τιμολόγηση ξεκινά από €1.560,00 και ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των κεντρικών υπολογιστών. Και σε αυτό υπάρχει μία trial έκδοση διάρκειας 30 ημερών.

3 – Paessler PRTG
Το Grapher Traffic Tracker Paessler, ή το PRTG, είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης του bandwidth. Και είναι ένα από τα ευκολότερα και ταχύτερα προγράμματα όσο αναφορά το στήσιμό του. Το Paessler ισχυρίζεται ότι μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε λίγα λεπτά και πραγματικά, η εγκατάσταση του προϊόντος δεν απαιτεί πολύ χρόνο, αν και λίγο περισσότερο από ότι υποστηρίζει. Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης, που σημαίνει ότι θα σαρώσει μόνο του το δίκτυό σας και θα προσθέσει αυτόματα τις συσκευές που βρίσκει.

Το PRTG έρχεται στάνταρ με πολλά interfaces, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Υπάρχει μια εγγενής εφαρμογή κονσόλας Windows, υπάρχει επίσης ένα που βασίζεται σε Ajax και υπάρχουν εφαρμογές για κινητά Android και iOS. Γενικά κάνει μεγάλη χρήση των δυνατοτήτων κάθε ς. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές για κινητά θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε σε οποιαδήποτε στοιχεία της συσκευής σαρώνοντας μια ετικέτα κώδικα QR που έχει τοποθετηθεί σε αυτήν.

Το PRTG χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεχνολογιών για την παρακολούθησή του δικτύου. Χρησιμοποιεί SNMP για παρακολούθηση, αλλά και WMI για συσκευές Windows, καθώς και το NetFlow και το Sflow, δύο παρόμοιες αλλά ανταγωνιστικές τεχνολογίες ανάλυσης ροής. Το εργαλείο αυτό διαθέτει διάφορους αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά για τη μέτρηση του network latency. Έχει ένα αισθητήρα QoS ο οποίος θα μετρήσει την καθυστέρηση σε μία πλήρη μπρος-πίσω διαδρομή, έναν αισθητήρα Cisco IP SLA και έναν αισθητήρα Ping.

4 – ManageEngine NetFlow Analyzer
To ManageEngine NetFlow Analyzer είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που βασίζεται στο NetFlow και διαθέτει ορισμένα προηγμένα χαρακτηριστικά παρακολούθησης του χρόνου απόκρισης του δικτύου.

Το εργαλείο παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της χρήσης του δικτύου και της κυκλοφορίας. Η επιφάνεια εργασίας του προγράμματος που βασίζεται στο web, θα σας επιτρέψει να προβάλετε την κυκλοφορία του δικτύου από εφαρμογές, από συνομιλίες, από πρωτόκολλα και πολλά άλλα. Η πληρότητα των εργαλείων του προγράμματος είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του. Προσφέρει ευελιξία και σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε τα δεδομένα που θέλετε. Παρέχει επίσης διαθέσιμες εφαρμογές για κινητά.

Ο ManageEngine NetFlow Analyzer υποστηρίζει πολλές τεχνολογίες ροής, όπως NetFlow, IPFIX, J-flow, NetStream και μερικά άλλα. Ως μπόνους, έχει επίσης εξαιρετική ενσωμάτωση με τις συσκευές Cisco, με δυνατότητες προσαρμογή της διαμόρφωσης της κυκλοφορίας και / ή των πολιτικών QoS, απευθείας από το εργαλείο.

Και για τη μέτρηση της καθυστέρησης, αυτό το εργαλείο διαθέτει μια οθόνη WAN Round Trip Time (RTT) η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαθεσιμότητα WAN, την καθυστέρηση και την ποιότητα της υπηρεσίας.

Υπάρχει μία minimal δωρεάν έκδοση, και οι full εκδόσεις του σας παρέχουν την δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 30 ημέρες.

5 – PingPlotter
Παρά το παραπλανητικό του όνομα, το PingPlotter είναι στην πραγματικότητα ένα γραφικό λογισμικό τύπου Traceroute που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων δικτύου. Αυτό το διαγνωστικό εργαλείο καταγράφει την καθυστέρηση και την απώλεια πακέτων μεταξύ του υπολογιστή σας και ενός στόχου. Σας επιτρέπει να απεικονίσετε τις πληροφορίες, επιταχύνει τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων και μπορεί να βοηθήσει στην παρουσίαση μιας περίπτωσης, εάν σαν administrator θα πρέπει να πείσετε κάποιον ότι υπάρχει πρόβλημα.

Το PingPlotter γράφει τις επιδόσεις του δικτύου σε κάθε hop μεταξύ του υπολογιστή στον οποίο τρέχει και ενός ιστότοπου, διακομιστή ή στοχευμένη συσκευή. Το εργαλείο θα ελέγξει τη διαδρομή προς οποιαδήποτε συσκευή που είναι προσβάσιμη από το δίκτυο. Δείχνει πού συμβαίνει η καθυστέρηση, εξοικονομώντας σας πολύ χρόνο.

Παρόλο που είναι χρήσιμα τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης, σας λέει μόνο αν το δίκτυο απέτυχε -ή δεν απέτυχε- κατά τη διάρκεια της δοκιμής και πού είναι η αποτυχία. Το PingPlotter έχει μια εσωτερική λειτουργία που μπορεί να σας δείξει ακριβώς πότε εμφανίζεται ένα ζήτημα. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε διάκριση ανάμεσα σε μια πλήρη αποτυχία σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής και σε μια σύντομη περίοδο μίας σοβαρής αποτυχίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη συσχέτιση της αποτυχίας με άλλα ταυτόχρονα συμβάντα.

Έχει και αυτό μία minimal δωρεάν έκδοση και δυο επί πληρωμή, την standard και την Pro. Η Pro έκδοση έχει την δυνατότητα της δωρεάν δοκιμής για 15 ημέρες.

6 – MultiPing
Το MultiPing είναι επίσης ένα προϊόν με κάπως παραπλανητικό όνομα. Παρόλο που χρησιμοποιεί κυρίως το Ping για να επιτελέσει την του, το MultiPing είναι πραγματικά ένα σύστημα παρακολούθησης, κάπως σαν το NPM της SolarWinds. Φυσικά, χρησιμοποιώντας το Ping αντί του SNMP σημαίνει ότι οι πληροφορίες που θα πάρετε θα είναι πολύ διαφορετικές. Μην περιμένετε να δείτε τη χρήση εύρους ζώνης με αυτό το εργαλείο. Ένα πράγμα που θα δείτε όμως, είναι η καθυστέρηση. Και ακριβώς όπως οι οθόνες εύρους ζώνης σας παρουσιάζουν γραφήματα bandwidth με την πάροδο του χρόνου, το εν λόγω πρόγραμμα θα σχεδιάσει σε γράφημα την καθυστέρηση σε σχέση με την πάροδο του χρόνου.

Το MultiPing θα σας δείξει απώλεια πακέτων τόσο σε ποσοστό, όσο και σε ελάχιστο, μέσο και μέγιστο χρόνο απόκρισης δικτύου.Η ρύθμιση του είναι μια πολύ εύκολη εργασία. Η διεπαφή χρήστη του προϊόντος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τοποθετώντας τα διαφορετικά εξαρτήματα στις επιθυμητές από εσάς θέσεις. Το σύστημα διαθέτει επίσης δυνατότητα ειδοποίησης όταν οι παράμετροι ξεφεύγουν από το εύρος ρύθμισή τους καθώς και την δυνατότητα εκκίνησης διαφόρων προγραμμάτων μετά από ειδοποίηση.

7 – Ping
Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε τίποτα για να δοκιμάσετε το network latency με το ping. Το Ping είναι μια εντολή που είναι ενσωματωμένη στα πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Με λίγα λόγια, το Ping στέλνει μια σειρά αιτημάτων ICMP echo σε μία στοχευμένη IP διεύθυνση και περιμένει να ανταποκριθεί με αντίστοιχες απαντήσεις ICMP echo. Η καθυστέρηση μεταξύ της αίτησης και της απάντησης ονομάζεται καθυστέρηση βρόχου (round-trip delay) ή σκέτο καθυστέρηση. Και όταν αποτύχει να λάβει μια απάντηση σε ένα από τα αιτήματά του, το ping υποθέτει ότι είτε το αίτημα είτε η απάντηση χάθηκε στη διαδρομή και συντάσσει τις πληροφορίες απώλειας πακέτων.

8 – Traceroute (ή )
Ομοίως, και η εντολή Traceroute (ή Tracert), αν έρχεστε από τον κόσμο των Windows, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές απόκρισης δικτύου. Αυτή είναι μια άλλη εντολή που είναι ενσωματωμένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο αιτημάτων και απαντήσεων ICMP όπως και ης Ping, αλλά το κάνει με τρόπο που του επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει ξεχωριστά τον χρόνο απόκρισης – ή την καθυστέρηση – κάθε τμήματος δικτύου κατά μήκος της διαδρομής. Είναι ακόμα καλύτερο από το Ping καθώς μπορεί να σας δώσει μια πολύ καλή ιδέα για το πού συμβαίνει το μεγαλύτερο μέρος του network latency. Επομένως, αυτό το εργαλείο μπορεί όχι μόνο να μετρήσει αλλά και να εντοπίσει την καθυστέρηση.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral stories straight into your inbox!

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).