Πώς να δείτε το κλειδί προϊόντος στα Windows 10, 8 και 7

Εάν έχετε χάσει ή έχετε ξεχάσει που αποθηκεύσατε το κλειδί των Windows, αυτή η δημοσίευση είναι για σας. Θα δούμε πώς ένα απλό script VBS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να saw δείξει το κλειδί των των Windows που έχετε εγκαταστήσει. Παλαιότερα είχαμε δημοσιεύσει μια παρόμοια λύση, η οποία χρησιμοποιούσε ένα script του PowerShell. Τα PowerShell scripts συνήθως απαιτούν επιπλέον δεξιότητες από τους χρήστες και καμιά φορά χρειάζονται επιπλέον tweaks για να τρέξουν unsigned εντολές.

windows tools

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσίευση που χρησιμοποιούσε το PowerShell, η λύση με το VBScript είναι σχεδόν τέλεια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ένα διπλό κλικ στο αρχείο.

Ανοίξτε το Σημειωματάριο ή το notepad.
Αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο

Option Explicit 

Dim objshell,path,DigitalID, Result 
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
'Set registry key path
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
'Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
'Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID) 
ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
'Show messbox if save to a file 
If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
  Save ProductData 
End If'Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
  'Check if OS is Windows 8
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
    Current= 0
    j = 14
    Do
      Current = Current* 256
      Current = Key(j + KeyOffset) + Current
      Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
      Current=Current Mod 24
      j = j -1
    Loop While j >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
    Last = Current
  Loop While i >= 0 
  keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
  insert = "N"
  KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
  If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
  
  
End Function
'Save data to a file
Function Save(Data)
  Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
  Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
  'Get current user name 
  UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%") 
  'Create a text file on desktop 
  fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
  txt.Writeline Data
  txt.Close
End Function

Αποθηκεύστε το αρχείο με επέκταση “.vbs” στην επιφάνεια εργασίας σας.
Παραδείγματος χάρη iGuRu.gr.vbs
Τώρα κάντε διπλό στο αρχείο iGuRu.gr.vbs
Θα δείτε το κλειδί προϊόντος στην οθόνη σας

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έτοιμο το αρχείο iGuRu.gr.vbs

To tweak λειτουργεί άψογα σε Windοws 7, Windοws 8 και Windows 10.

Written by giorgos

Ο Γιώργος ακόμα αναρωτιέται τι κάνει εδώ....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).