Start-ups & μικρές επιχειρήσεις: χρήση mobile τεχνολογιών, αλλά με προβλήματα ασφάλειας λόγω έλλειψης πόρων

Σήμερα, οι μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 25 εργαζομένους) και Start-ups εμφανίζουν σχεδόν τον ίδιο ρυθμό υιοθέτησης φορητών συσκευών και mobile τεχνολογιών με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας, ενώ δεν διαθέτουν την τεχνική εξειδίκευση και το απαραίτητο budget για την κατάλληλη προστασία των φορητών συσκευών, είτε αυτές ανήκουν στην εταιρεία είτε στους εργαζομένους της (BYOD).lock security Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups Start-ups

Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky Lab σε 3.900 επαγγελματίες της Πληροφορικής απ’ όλο τον κόσμο ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τους τελευταίους 12 μήνες. Σε ποσοστό 36%, οι συμμετέχοντες από την Ευρώπη δήλωσαν ότι έχουν καταφέρει να εντάξουν τις φορητές συσκευές στην καθημερινή λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων και των start-ups. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν ταυτόσημο με το ποσοστό ενσωμάτωσης φορητών συσκευών για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο αγγίζει το 37% στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερες εταιρείες υιοθετούν τη χρήση mobile τεχνολογιών με τον ίδιο ρυθμό που το κάνουν και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν πάνω από 5.000 εργαζομένους!

Μπορεί η χρήση mobile τεχνολογιών να μην περιορίζεται με βάση το μέγεθός των επιχειρήσεων, υπάρχουν, όμως, άλλοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν. Η εξειδίκευση και οι πόροι αποτελούν τα πιο προφανή εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμα και σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που είναι αρκετά ενημερωμένοι γύρω από θέματα ασφαλείας.

Για παράδειγμα, το 43% των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη ανέφερε την «ασφάλεια των φορητών συσκευών» ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες τους στον τομέα της Πληροφορικής για τους επόμενους 12 μήνες. Όταν ρωτήθηκαν, όμως, σχετικά με τις πολιτικές που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με το μοντέλο BYOD (Bring Your Own Device), βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους φορητές συσκευές για επαγγελματικούς σκοπούς, η έρευνα αποκάλυψε μια σημαντική διαφορά αντίληψης ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών, καθώς μόλις το 10% των μικρών επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει σχετικές πρακτικές.

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τις τεχνολογικές τάσεις, το 22% των εκπροσώπων μικρών επιχειρήσεων και startups από την Ευρώπη συμφώνησε ότι η τάση BYOD εισάγει ένα σημαντικό κίνδυνο ψηφιακής ασφάλειας. Ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες εταιρείες και τους επιχειρηματικούς οργανισμούς ήταν σχεδόν διπλάσιο, με το 53% και το 42% αντίστοιχα, να συμφωνεί ότι η υιοθέτηση του BYOD οδηγεί σε κινδύνους.

Είναι, λοιπόν, πιθανό οι μικρές επιχειρήσεις να παραβλέπουν ότι οι φορητές συσκευές που ανήκουν στους εργαζόμενους μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια τους; Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ενδεχόμενο, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν τη χρήση των συσκευών που ανήκουν στους εργαζόμενους ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους. Στις πιο κοινές απειλές για τις φορητές συσκευές που ανήκουν σε εργαζόμενους περιλαμβάνονται το κακόβουλο λογισμικό, οι εφαρμογές απατεώνων που συνδέονται στο εταιρικό δίκτυο μέσω της συσκευής του εργαζόμενου, καθώς και η κλοπή ή απώλεια των συσκευών που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εταιρικών δεδομένων.

Τι μπορούν να κάνουν οι startups και οι μικρές επιχειρήσεις

Παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και την πιθανή έλλειψη τεχνογνωσίας γύρω από προηγμένες λύσεις ασφάλειας, οι μικρές επιχειρήσεις και οι start-ups μπορούν να χρησιμοποιούν mobile τεχνολογία –  συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που ανήκουν στους εργαζόμενους – χωρίς να απαιτείται να επενδύσουν πολύ χρόνο ή χρήμα. Συνδυάζοντας την κοινή λογική με την κατάλληλη τεχνολογία, μπορούν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία των φορητών συσκευών και να εστιάσουν στην καθημερινή τους λειτουργία.

1) Εκπαίδευση των εργαζόμενων: Οι εργαζόμενοι αποτελούν την πρώτη γραμμή για την προστασία των δεδομένων της επιχείρησής. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να βεβαιωθούν ότι οι νέοι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι αν τα smartphones ή τα tablets τους περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε αδικαιολόγητα επικίνδυνες συνήθειες χρήσης (π.χ. περιήγηση σε αμφιβόλου περιεχομένου ιστοσελίδες). Επίσης, σε περίπτωση που μια συσκευή χαθεί ή κλαπεί, το γεγονός θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην εταιρεία.

2) Βασική antitheft προστασία: Η υιοθέτηση μιας λύσης λογισμικού που μπορεί εξ αποστάσεως να διαγράψει τα δεδομένα από μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί είναι απαραίτητη, αλλά και αρκετά οικονομική. Ορισμένες συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένες anti-theft λειτουργίες, ενώ υπάρχουν και πολλές εφαρμογές τρίτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο εργαζόμενος να γνωρίζει ότι αν διαγραφούν τα δεδομένα από τη συσκευή του, συνήθως χάνονται και προσωπικές πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει σε αυτή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διατηρεί back-up αρχεία.

3) Αποφυγή πολυπλοκότητας: Μια νεοσυσταθείσα start-up με λίγους εργαζόμενους δεν είναι σε θέση να δαπανά πολλές ώρες για την αγορά, την υλοποίηση και τη διαχείριση λύσεων ασφαλείας που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δεν έχουν αναπτυχθεί για τις δικές τους ανάγκες. Γι’ αυτό, οι μικρές εταιρείες πρέπει να αποφύγουν την αγορά ενός προϊόντος «μεγαλύτερου» από τις πραγματικές τους ανάγκες και να αρκεστούν στις θεμελιώδεις λειτουργίες για την ασφάλεια των φορητών συσκευών τους.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και των start-ups, η Kaspersky Lab διαθέτει τη λύση Kaspersky Small Office Security, η οποία περιέχει βασικές λειτουργίες mobile προστασίας,  όπως τεχνολογίες anti-malware, anti-theft και ελέγχου εφαρμογών. Η λύση περιλαμβάνει βασικά εργαλεία διαχείρισης φορητών συσκευών, κρυπτογράφησης δεδομένων και ασφάλειας τερματικών σε ένα εύχρηστο interface, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Στο site της Kaspersky Lab, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Kaspersky Small Office Security και τις mobile τεχνολογίες της εταιρείας. Τέλος, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις και τις start-ups, η Kaspersky Lab έχει αναπτύξει έναν ηλεκτρονικό οδηγό με αναλυτική πληροφόρηση για τις τεχνολογίες mobile ασφάλειας και την τάση BYOD.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

κάθε δημοσίευση, άμεσα στο inbox σας

Προστεθείτε στους 2.098 εγγεγραμμένους.

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).