Χρήσιμα Firefox Shortcuts

Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox για την περιήγησή σας στο διαφίκτυο, παρακάτω θα δούμε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για την πλοήγηση και την πιο γρήγορη και αποτελεσματική χρήση του browser.

Δείτε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Firefox για: Windows ή Mac, καρτέλες, ιστοσελίδες, αναζήτηση, επεξεργασία, ιστορικό και σελιδοδείκτες, εργαλεία του Firefox, πρόγραμμα προβολής PDF του Firefox, πολυμέσα και πολλά άλλα.firefox

Windows and Tabs

Action Windows Mac
Close Tab Control + W Command + W
Close Window Control + Shift + W Command + Shift + W
Cycle Tabs Control + Tab Control + Tab
Exit/Quit Control + Shift + Q Command + Q
Tab Left Control + Page Up Control + Page Up
Tab Right Control + Page Down Control + Page Down
Go to Tab 1-8 Control + 1 to 8 Command + 1 to 8
Go to Last Tab Control + 9 Command + 9
Move Tab Left Control + Shift + Page Up Control + Shift + Page Up
Move Tab Right Control + Shift + Page Down Control + Shift + Page Down
Tab to Start Control + Shift + Home Command + Shift + Home
Tab to End Control + Shift + End Command + Shift + End
Mute Audio Control + M Control + M
New Tab Control + T Command + T
New Window Control + N Command + N
New Private Window Control + Shift + P Command + Shift + P
Open in New Background Tab Alt + Shift + Enter Option + Shift + Enter
Open in New Foreground Tab Alt + Enter Option + Enter
Open in New Window Shift + Enter Shift + Enter
Open Search in New Background Tab Control + Enter Command + Shift + Enter
Open Search in New Foreground Tab Control + Shift + Enter Command + Enter
Open Bookmark in Current Tab Enter
Open Bookmark in New Foreground Tab Control + Enter Command + Enter
Open Bookmark in New Background Tab Control + Shift + Enter Command + Shift + Enter
Show All Tabs Control + Shift + Tab Control + Shift + Tab
Reopen Last Closed Tab Control + Shift + T Command + Shift + T
Reopen Last Closed Window Control + Shift + N Command + Shift + N
Move URL (Address Bar) Control + Shift + X Command + Shift + X

Webpages

Action Windows Mac
Back Alt + Command + / Command + [
Forward Alt + Command + / Command + ]
Home Alt + Home Option + Home
Open File Control + O Command + O
Reload F5 / Control + R F5 / Command + R
Reload (override cache) Control + F5 / Control + Shift + R Command + Shift + R
Stop Escape Escape / Command + .
Focus Next Element Tab
Focus Previous Element Shift + Tab
Scroll Down Page Down / Space Page Down / Fn + / Space
Scroll Up Page Up / Shift + Space Page Up / Fn + / Shift + Space
Go to Bottom End / Control + End / Command +
Go to Top Home / Control + Home / Command +
Next Frame/Pop-Up F6
Previous Frame/Pop-Up Shift + F6
Print Control + P Command + P
Save Focused Link Alt + Enter Option + Enter
Save Page Control + S Command + S
Zoom In Control + + Command + +
Zoom Out Control + Command +
Zoom Reset Control + 0 Command + 0
Action Windows Mac
Find on Page Control + F Command + F
Find Again F3 / Control + G F3 / Command + G
Find Previous Shift + F3 / Control + Shift + G Shift + F3 / Command + Shift + G
Quick Find (Links)
Quick Find /
Close Find Bar Escape
Switch Search Engine Alt + / Alt + Option + / Option +
Web Search Type ? and a space into empty Address Bar Type ? and a space into empty Address Bar
Focus Address Bar Control + K / Control + E Command + K / Command + Option + F
Focus Search Bar Control + K / Control + E Command + K / Command + Option + F
Change Default Search Engine Control + / Control + Command + / Command +
Manage Search Engines Alt + / Alt + / F4 Option + / Option +

Editing

Action Windows Mac
Copy Control + C Command + C
Cut Control + X Command + X
Delete Delete
Delete Word Left Control + Backspace
Delete Word Right Control + Delete
Move Word Left Control +
Move Word Right Control +
Start of Line Home
End of Line End
Start of Text Control + Home
End of Text Control + End
Paste Control + V Command + V
Paste (Plain) Control + Shift + V Command + Shift + V
Redo Control + Y Command + Shift + Z
Select All Control + A Command + A
Undo Control + Z Command + Z

History and Bookmarks

Action Windows Mac
View History Control + H Command + Shift + H
Open History Library Control + Shift + H
Clear History Control + Shift + Delete Command + Shift + Delete
Bookmark All Tabs Control + Shift + D Command + Shift + D
Bookmark Current Page Control + D Command + D
View Bookmarks Control + B Command + B
Toggle Bookmarks Bar Control + Shift + B Command + Shift + B
Open Bookmarks Library Control + Shift + O Command + Shift + O
Show All Bookmarks Space

Firefox Tools

Action Windows Mac
Downloads Control + J Command + J
Add-ons Control + Shift + A Command + Shift + A
Toggle Dev Tools F12 F12 / Command + Alt + I
Web Console Control + Shift + K Command + Alt + K
Inspector Control + Shift + C Command + Alt + C
Screenshot Control + Shift + S Command + Shift + S
Style Editor Shift + F7
Profiler Shift + F5
Network Control + Shift + E Command + Alt + E
Responsive Design View Control + Shift + M Command + Alt + M
Page Source Control + U Command + U
Browser Console Control + Shift + J Command + Shift + J
Page Info Control + I Command + I

Firefox PDF Viewer

Action Windows Mac
Next Page N / J /
Previous Page P / K /
Zoom In Control + + Command + +
Zoom Out Control + Command +
Auto Zoom Control + 0 Command + 0
Rotate Clockwise R
Rotate Counterclockwise Shift + R
Presentation Mode Control + Alt + P Command + Alt + P
Text Selection Tool S
Hand Tool H
Focus Page Number Input Control + Alt + G Command + Alt + G

Media

Action Windows Mac
Toggle Play/Pause Space
Decrease Volume
Increase Volume
Mute Audio Control + Command +
Unmute Audio Control + Command +
Seek Back 15s
Seek Back 10% Control + Command +
Seek Forward 15s
Seek Forward 10% Control + Command +
Seek to Start Home
Seek to End End

Other Shortcuts

Action Windows Mac
Complete .com Address Control + Enter
Delete Autocomplete Entry Shift + Delete
Toggle Full Screen F11 Command + Shift + F
Toggle Menu Bar Alt / F10
Toggle Reader Mode F9 Command + Option + R
Enable Caret Browsing F7
Focus Address Bar F6 / Alt + D / Control + L F6 / Command + L
Focus Search in Library F6 / Control + F F6, Command + F
Stop Autoscroll Escape
Cancel Drag-and-Drop Escape
Clear Search in Library/Sidebar Escape
Close Menu Escape / Alt + F10
Toggle Context Menu Shift + F10

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecegns

κάθε δημοσίευση, άμεσα στο inbox σας

Προστεθείτε στους 2.107 εγγεγραμμένους.

Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).