Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT)


EIT: Στην εκδήλωση, που διοργανώνεται από τη ΓΓΕΤ και το ΕΚΤ, θα παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για AEI, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.EIT

Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για AEI, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου (09.30-14.30), στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology), με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του “Τριγώνου της Γνώσης” (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των “Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας” (Knowledge Innovation Clusters, KICs).

Το EIT αναπτύσσει δράσεις για:

  • την εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης),
  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων,
  • τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, κ.λπ.).

Η λειτουργία του EIΤ ξεκίνησε το 2008 και, έως σήμερα, λειτουργούν οι ακόλουθες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας:

  • KIC για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (EIΤ Digital),  με συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
  • KIC για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτή (Climate-KIC), με συμμετοχή οργανισμών από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία και την Ιταλία
  • KIC για βιώσιμη ενέργεια (KIC InnoEnergy), με συμμετοχή οργανισμών από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο
  • KIC για την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση (EIT Health), με συμμετοχή οργανισμών από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες (κοινό κέντρο Ολλανδίας-Βελγίου)
  • KIC για πρώτες ύλες (EIT Raw Materials), με τη συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Η τρέχουσα  προκήρυξη υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία στις 14 Ιουλίου 2016, αφορά τη δημιουργία δύο νέων KICs στους τομείς:

  • EIT-Τρόφιμα για το μέλλον (EIΤ Food: Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers): αφορά την εξασφάλιση μιας αειφόρου παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των τροφίμων, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, και
  • EIT-Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας (EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing): αφορά την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μathea Fammels, Head of Unit “Policy and Communications” (acting) του ΕΙΤ, και ο Αντώνης Φυσεκίδης, KIC Project Officer του EIT, θα παρουσιάσουν τις προκηρύξεις και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τους ελληνικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια εκπρόσωποι των 5 Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KICs) του ΕΙΤ θα παρουσιάσουν τις επιμέρους δράσεις των KICs. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν επίσης για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.ekt.gr/el/events/19588 .

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live .

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία (www.ekt.gr/horizon2020) και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

http://www.ekt.gr/el/events/19588

European Institute of Innovation & Technology (EIT)

http://eit.europa.eu/

Προκήρυξη ΕΙΤ-έγγραφα

http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics

EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

http://www.ekt.gr/horizon2020

Εγγραφή στο iGuRu.gr μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

http://www.gsrt.gr


Διαβάστε τις Τεχνολογικές Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, με την εγκυρότητα του iGuRu.gr

Ακολουθήσετε μας στο Google News iGuRu.gr at Google news