Hewlett Packard – COVID 19 δύο δις σε Πελάτες και Εταίρους

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε ότι προσφέρει περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για να βοηθήσει τους πελάτες της που αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από την κρίση του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών ροών ή των ζητημάτων ρευστότητας.

Η Hewlett Packard Enterprise εισάγει επίσης νέες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός Προγράμματος Ανακούφισης Πληρωμών για να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτήσουν νέα τεχνολογία και να μετριάσουν ένα μέρος της οικονομικής ς που έχει δημιουργηθεί από το αβέβαιο κλίμα.

Hewlett Packard

Τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια της χρηματοδότησης της Hewlett Packard Enterprise θα εφαρμοστούν για να βοηθήσουν τους πελάτες της να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των επιχειρήσεων τους και να προσαρμοστούν στο τρέχον περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας τις νέες τεχνολογικές ανάγκες χρηματοδότησης και μετατρέποντας την υποδομή του IT τους σε νέες πηγές κεφαλαίου.

Επιπλέον, μέσω του νέου Προγράμματος Ανακούφισης Πληρωμών, οι πελάτες της HPE μπορούν να αποκτήσουν την τεχνολογία που χρειάζονται σήμερα και να πληρώνουν μόνο το 1% της συνολικής αξίας της σύμβασης τους κάθε μήνα για τους πρώτους οκτώ μήνες, μεταθέτοντας πάνω από το 90% του κόστους για το 2021. Αυτό μπορεί να είναι ένα «δίχτυ» ασφαλείας που θα βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις να κατευθύνουν σωστά τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχουν λόγω του COVID-19 τους επόμενους μήνες. Από το 2021, κάθε μηνιαία πληρωμή θα ισούται περίπου με το 3,3% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

«Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για να ηγηθείς μιας επιχείρησης. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επικεφαλής των IT και οι CFOs διαδραματίζουν έναν κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής ς συνεχίζοντας κανονικά τις δραστηριότητες τους», ανέφερε ο Irv Rothman, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Financial Services της HPE. «Στην HPE Financial Services, δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους και να τους παρέχουμε συγκεκριμένες λύσεις ώστε να μπορούν να προχωρήσουν μπροστά».

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα έχουν άμεση ανάγκη να διατηρήσουν τις ταμειακές τους ροές, να αναβάλλουν ή να μειώσουν τα έξοδα τους, και να ελαφρύνουν την πίεση των στελεχών τους καθώς και τις καθυστερήσεις των παραδόσεων. «Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, οι επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ή της βιομηχανίας αυτής καθ' αυτής.

Η IDC συστήνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να εστιάσουν σε δύο άμεσες ανάγκες: τη διατήρηση του κεφαλαίου τους και τη χρήση ευέλικτων επιλογών πληρωμής όπως η μίσθωση ή η «as-a-service» κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους με περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο», αναφέρει η Susan Middleton, Διευθύντρια Έρευνας, Flexible Consumption and Financing Strategies της IDC, για την IT υποδομή. «Αφιερώνοντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση και αξιοποιώντας το ευρύ χαρτοφυλάκιο των ευέλικτων λύσεων , η HPE θα βοηθήσει τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να κατορθώσουν να περιορίσουν τον αντίκτυπο του COVID-19 στις αγορές τους».

Η HPE αναπτύσσει διάφορα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των προτεραιοτήτων:

Δημιουργία μετρητών από υπάρχοντα περιουσιακά

Η HPE βοηθάει τους πελάτες της να ξεκλειδώσουν αξία από τη δική τους τεχνολογία μέσω της μετατροπής υπαρχόντων, ιδιόκτητων πόρων ς σε κεφάλαιο που μπορεί να εφαρμοστεί για την αγορά νέας, αναβαθμισμένης τεχνολογίας. Αυτός ο αυξητικός πόρος κεφαλαίου μπορεί να βοηθήσει στο να κλείσει το χάσμα των δαπανών της πληροφορικής ή να δώσει στους πελάτες της την ευελιξία να υποστηρίξουν άλλα μέρη της επιχείρησής τους. Η HPE μπορεί επίσης να εξαγοράσει την τεχνολογία νεότερης γενιάς που στο τέλος δεν είναι απαραίτητη για τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, η HPE έχει επιστρέψει περισσότερα από 642 εκατομμύρια δολάρια στους πελάτες της με αυτόν τον τρόπο.

Αναβολή ή μείωση των εξόδων

Εκτός από το πρόγραμμα ελάφρυνσης πληρωμών της HPE, η ομάδα ενεργοποιεί μια δομή πληρωμών με καθυστέρηση 90 ημερών για να διευκολύνει τους «σφιχτούς» προϋπολογισμούς των πελατών της. Αυτή η επιλογή της αναβολής πληρωμής είναι διαθέσιμη σε αγορές νέας τεχνολογίας και είναι κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα hardware και επιλεγμένων software της HPE, για συσκευές , υπηρεσίες και πακέτα εγκατάστασης.

Αντιστοιχία πληρωμών – παρς

Η HPE προσφέρει στους πελάτες της ένα πρόγραμμα σταδιακής ανάπτυξης που τους επιτρέπει να αποκτήσουν την υπολογιστική ικανότητα και τη χωρητικότητα αποθήκευσης, με την ευελιξία να μπορούν να ρυθμίζουν και να δοκιμάζουν τα συστήματα πριν τα πληρώσουν. Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες της HPE μπορούν να συνεχίσουν τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητές χωρίς τους περιορισμούς που μπορεί να έχει η τρέχουσα κρίση στον κύκλο του προϋπολογισμού τους ή στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης μπορεί να επεκταθεί στους 12 μήνες.

Ελάφρυνση της πίεσης του παραγωγικού δυναμικού ή των καθυστερήσεων παράδοσης

Η Hewlett Packard Enterprise προσφέρει πιστοποιημένη τεχνολογία για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων. Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού των data centers, όπως προμήθεια τμημάτων, κατασκευαστικών μερών, υποσυγκροτημάτων, αναβαθμίσεις χαρακτηριστικών ή και ολόκληρων των συστημάτων, διατίθενται είτε τυποποιημένα είτε προσαρμοσμένα στον προϋπολογισμό και στην περίσταση του κάθε πελάτη. Αυτή η τεχνολογία πληροί τα πρότυπα OEM της HPE και συνοδεύεται από μια τυπική εγγύηση 30 ημερών, η οποία είναι κατάλληλη για επιπλέον συντήρηση και υποστήριξη από την HPE.

Προσφορά βραχυπρόθεσμων μισθώσεων

Πολλοί πελάτες αντιμετωπίζουν μια πρόκληση σχετικά με την πίεση που ασκείται στα στελέχη τους ή καθυστερήσεις στις παραδόσεις τους. Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι οι εταιρείες που δεν είναι έτοιμες για εργασία από το σπίτι και χρειάζονται την τεχνολογία προκειμένου να ενδυναμωθεί η τηλεργασία. Η HPE μπορεί να τις βοηθήσει παρέχοντας τους την ενοικίαση της ιδιόκτητης τεχνολογίας από τρεις έως δώδεκα μήνες και καινούργιους υπολογιστές για δώδεκα μήνες. Αυτή η τεχνολογία είναι εργοστασιακά διαμορφωμένη στις προδιαγραφές των πελατών, διατίθεται με εγγύηση και είναι κατάλληλη για την υποστήριξη των υπηρεσιών HPE Pointnext.

«Σχεδόν όλες οι εταιρείες ψάχνουν για βοήθεια αυτή τη στιγμή. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η παραγωγική ικανότητα και η υποστήριξη της τηλεργασίας είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε ο Ashley Penner, Διευθύνων Σύμβουλος της Powerland. «Με τη χρήση της επικυρωμένης τεχνολογικής ιδιοκτησίας της HPE, η Powerland είναι σε θέση να παρέχει γρήγορα την αναγκαία τεχνολογία για υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευσή στους πελάτες της. Η συνεργασία με την HPE είναι ανεκτίμητη».

Η HPE δεσμεύεται να βοηθήσει τις κοινότητες, τους πελάτες και τους συνεργάτες της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της παγκόσμιας αβεβαιότητας και χρησιμοποιεί τον χρόνο, το ταλέντο, τους π και την τεχνολογία της για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και των απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί ως αποτέλεσμα του COVID-19. Για παράδειγμα, η HPE κυκλοφόρησε πρόσφατα λύσεις VDI (virtual interface) για να βοηθήσει τους πελάτες της να υποστηρίξουν και να προσαρμοστούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της τηλεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της HPE, μπορείτε να επισκεφθείτε το HPE COVID-19 content hub και να δείτε το πιο πρόσφατο άρθρο του Antonio Neri, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της HPE.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral stories straight into your inbox!

Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).