Προβλέψεις του 2023 από την TeamViewer

Πρόβλεψη #1: Metaverse

◦ Η ψηφιοποίηση της εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των εργαζομένων πρώτης γραμμής, οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 80% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των βιομηχανικών αλυσίδων σε όλους τους κλάδους, ειδικά όσον αφορά την υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής με ψηφιακά εργαλεία. Οι λύσεις επαυξημένης (AR) και μικτής πραγματικότητας (MR) δημιουργούν τη βάση για το industrial Metaverse, βοηθώντας τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής να γίνουν πιο αποδοτικοί, βελτιώνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των εργαζομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναμένουμε μια αύξηση της ταχύτητας μέσα από την υιοθέτηση των τεχνολογιών Industrial Metaverse.

◦ Προκειμένου οι εταιρείες να υιοθετήσουν με επιτυχία λύσεις Industrial Metaverse, πρέπει να σκεφτούν να μειώσουν τα εμπόδια και να ενταχθούν σ' αυτό. Αναμένουμε ότι η wearable τεχνολογία, hands-free, όπως τα έξυπνα γυαλιά και το υποστηρικτικό λογισμικό AR, θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να διευκολύνει την εκτέλεση περισσότερων hands-free εργασιών. Επιπλέον, αναμένουμε να δούμε αύξηση των smart phones που χρησιμοποιούνται για να γεφυρωθεί το χάσμα.

Πρόβλεψη #2: Επαυξημένη Πραγματικότητα/Μικτή Πραγματικότητα

◦ Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής αβεβαιότητας, οι οργανισμοί επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα το χρόνο και τους πόρους των εργαζομένων της πρώτης γραμμής. Ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών προσβλέπει σε προηγμένες , συμπεριλαμβανομένων των wearables και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) καθώς και της μικτής πραγματικότητας (MR), για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, οι εταιρείες που εκπαιδεύουν με AR έχουν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν με συνέπεια τους στόχους τους ενσωμάτωσης, με τα κύρια οφέλη να παρατηρούνται στη συμβατότητα, την παρακολούθηση της προόδου, τη μείωση των σφαλμάτων, την εμπειρία και τη διατήρηση της μνήμης των εργαζομένων. Δεδομένης της σειράς των πλεονεκτημάτων που η επαυξημένη και η Μικτή Πραγματικότητα φέρνουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων πρώτης γραμμής, άλλοι ηγέτες έχουν αρχίσει να εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτό το δεδομένο. Το 62% των οργανισμών σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για τεχνολογία που υποστηρίζει τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής το 2023.

◦ Η Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει πλέον ξεφύγει από την μεθοδολογία της Gartner, πράγμα που σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί από “τεχνολογία προς παρακολούθηση” σε “τεχνολογία προς χρήση”. Σε αντίθεση με την Εικονική Πραγματικότητα (VR), η οποία δημιουργεί ένα καθηλωτικό εικονικό περιβάλλον, η Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) ενισχύει μια σκηνή του πραγματικού κόσμου. Ως εκ τούτου, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι καταλληλότερες για την τεχνολογία AR, καθώς απαιτούν μια επίγνωση που είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της AR και της MR. Συνδέοντας αυτές τις συσκευές με τα δεδομένα και τις ροές εργασίας, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εργοστάσια, μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα που θα βασίζεται στις ανάγκες των εργαζομένων στο χώρο του εργοστασίου – το Industrial Metaverse. Το 2023 επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να βελτιώσουν ριζικά την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα, την εισαγωγή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 80% των ηγετών αναμένουν ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων πρώτης γραμμής θα αυξηθεί το 2023 λόγω των νέων τεχνολογιών.

Πρόβλεψη #3: Τεχνητή Νοημοσύνη

◦ Καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να βελτιώσουν τις καθημερινές λειτουργίες και να καταστήσουν τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, η έχει αποδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενη λύση. Ο εμπλουτισμός πολύπλοκων χειροκίνητων διαδικασιών με self- αλγορίθμους AI, αλλάζει τα δεδομένα των έργων ψηφιοποίησης και προσθέτει άμεση αξία στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες AI που μπορούν να ενσωματωθούν στις ροές εργασίας AR για την εκτέλεση επαλήθευσης μέσω αναγνώρισης εικόνας, τη μείωση της πιθανότητας για ανθρώπινα λάθη και την αύξηση της ευελιξίας και της απόδοσης των εργαζομένων. Οι εταιρείες αξιοποιούν περαιτέρω τον συνδυασμό AI και AR για αυτοματοποιημένους ελέγχους ασφαλείας, ώστε να παρέχουν ένα έξυπνο απόθεμα ασφαλείας έναντι κοινών επαγγελματικών κινδύνων.
◦ Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής, των logistics υποστήριξης και των επιχειρησιακών διαδικασιών έχει δημιουργήσει ένα χρυσωρυχείο δεδομένων, αλλά το να μπορέσει κανείς να ξεσκονίσει και να κατανοήσει όλες αυτές τις νέες πληροφορίες είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Για το λόγο αυτό αναμένουμε ότι το 2023 θα δούμε μια αυξημένη τάση των κατασκευαστών να αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως για την ανάλυση προβλέψεων και δεδομένων, καθώς και για τις καθημερινές τους λειτουργίες. Οι πελάτες θα δουν άμεσο χρόνο απόδοσης μέσα από τον εμπλουτισμό πολύπλοκων χειροκίνητων διαδικασιών με αυτοδίδακτους αλγόριθμους. Θα υπάρξει επίσης μεγαλύτερη προσβασιμότητα του AI μέσω πλατφορμών, μεταφέροντας την αξία της στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

Πρόβλεψη #4: Συνεργασίες

◦ Οι συνεργασίες είναι πάντα ένα εξαίρετο εργαλείο για την του βεληνεκούς και της χρηστικότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενώ παράλληλα ωφελούν τον τελικό χρήστη, ο οποίος δεν θα χρειάζεται να αναζητήσει πολλούς προμηθευτές όταν οι λύσεις συνδυάζονται. Όμως, οι συνεργασίες έχουν αποκτήσει νέα σημασία καθώς συνεχίζουμε να διανύουμε αυτή την περίοδο οικονομικού αναβρασμού. Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερα και αναζητούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για να το πετύχουν. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες δεν μπορούν πλέον να ζουν σε απομονωμένες φούσκες, παρέχοντας ασύνδετες λύσεις ανά τα σημεία σε παγκόσμια προβλήματα. Μόνο με τη σύνδεση συσκευών, πληροφοριών και ανθρώπων μέσω στρατηγικών συνεργασιών οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό που θα ωφελήσει τον οργανισμό, από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τον εργαζόμενο πρώτης γραμμής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο Industrial Metaverse, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα υιοθετηθούν μέσα από την αύξηση συνεργασιών.

Πρόβλεψη #5: Υβριδική εργασία/Συνδεσιμότητα

◦ Η πανδημία συνεχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια νέα τεχνολογία. Υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες προκειμένου το λογισμικό να καλύψει τα κενά σε αυτόν τον υβριδικό κόσμο, αλλά η σταθεροποίηση της νέας κανονικότητας έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση που θα τροφοδοτήσει τους μακροπρόθεσμους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Από την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση έως την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, το λογισμικό και το υλικό αλληλοσυμπληρώνονται για να παρέχουν πληροφορίες όταν και όπου τις χρειάζονται περισσότερο. Αυτή η τάση θα επιταχυνθεί το 2023, καθώς τεχνολογίες όπως η AI και η AR ωριμάζουν ακόμη περισσότερο για να βοηθήσουν στη δημιουργία εύχρηστων, συνδεδεμένων πλατφορμών που φτάνουν σε όλη την για να προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων.

teamviewerinfographicdec2022

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog via Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

teamviewer

Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).