Τα 6 καλύτερα εργαλεία για την ανάλυση της υγείας της μπαταρίας ενός laptop

Δίνετε προσοχή στην μπαταρία του φορητού σας υπολογιστή; Εδώ είναι τα καλύτερα για να μείνετε ενημερωμένοι για τη διάρκεια ζωής της και την κατάστασή της.

Η μπαταρία του φορητού υπολογιστή είναι ένα βασικό κομμάτι ενός laptop, αλλά συχνά ο κόσμος δεν είναι τόσο ενημερωμένος για αυτήν όσο είναι για τα υπόλοιπα υλικά. Ο φορητός σας υπολογιστής με τα εγκατεστημένα Windows δεν θα σας δώσει αρκετές πληροφορίες. Στην επιφάνεια, εμφανίζει μόνο μια μικρή ένδειξη μπαταρίας με τον υπόλοιπο χρόνο και το ποσοστό.

Με την πάροδο του χρόνου, θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζονται κάποια σφάλματα μπαταρίας. Η μπαταρία σταματά να διατηρεί τη φόρτιση. Ο δείκτης στάθμης φόρτισης δείχνει κυμαινόμενες μετρήσεις. Μπορεί επίσης να δείτε και μια λανθασμένη εκτίμηση για αντικατάστασή της. Υπάρχουν όμως λύσεις και λύσεις.

Για να κοιτάξετε πιο βαθιά την κατάσταση της μπαταρίας σας υπάρχουν αρκετά εργαλεία. Και τα ίδια τα Windows έχουν μία αντίστοιχη λειτουργία αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε και σε εργαλεία διάγνωσης μπαταριών τρίτων κατασκευαστών.

Γιατί Πρέπει Να Παρακολουθείτε Την Υγεία Της Μπαταρίας
Η μπαταρία είναι μια φορητή χημική συσκευή με περιορισμένους πόρους. Λόγω της φύσης της, έχει μια περίπλοκη απόκριση που εξαρτάται από το φορτίο, τη και την ηλικία της. Η υγεία της μπαταρίας επηρεάζει τόσο την απόδοση της συσκευής σας όσο και το χρόνο λειτουργίας της. Πρέπει να παρακολουθείτε την υγεία της μπαταρίας για τους εξής λόγους:

 • Για να αποκτήσετε ένα σημείο εκκίνησης για την ροή διαχείρισης της ενέργειας υπό διαφορετικούς φόρτους εργασίας και περιβάλλον.
 • Η μέγιστη χωρητικότητα μιας μπαταρίας αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να σας δείχνει ασυνεπείς μετρήσεις. Όταν συμβεί αυτό, θα ξέρετε πότε να βαθμονομήσετε την μπαταρία
 • Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Η παρακολούθηση της υγείας της μπαταρίας σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε διορθωτικά μέτρα για να αυξήσετε τη μακροζωία.
 • Μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή άλλων προβλημάτων, όπως στην φόρτισης του laptop σας όταν είναι συνδεδεμένο.

1. Αναφορά μπαταρίας με το Powercfg


Η εντολή powercfg είναι ένα κρυφό εργαλείο στα Windows. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια ακριβή αναφορά του ιστορικού της μπαταρίας σας.

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της μπαταρίας σας και σας επιτρέπει να παρατηρήσετε τη μείωση της χωρητικότητας της που αναπόφευκτα συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου.

Για να δημιουργήσετε μια αναφορά της μπαταρίας σας, ανοίξτε τη γραμμή εντολών και πληκτρολογήστε powercfg /batteryreport. Αυτή η εντολή αποθηκεύει μια αναφορά μπαταρίας σε μορφή HTML στο φάκελο

C:\Χρήστες\Τοονομάσας\battery-report.html

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Δείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 • Την διαφορά μεταξύ χωρητικότητας σχεδίασης και χωρητικότητας πλήρους φόρτισης . Να περιμένετε μειωμένη χωρητικότητα πλήρους φόρτισης. Καθώς οι μπαταρίες φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, η χωρητικότητα πλήρους φόρτισης θα είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα σχεδιασμού.
 • Δείτε πόση χωρητικότητα μπαταρίας έχει εξαντληθεί τις τελευταίες ημέρες σε διαφορετικές καταστάσεις ισχύος. Επίσης, ελέγξτε το γράφημα χρήσης της μπαταρίας.
 • Παρατηρήστε πώς η ικανότητα πλήρους φόρτισης μειώνεται σταδιακά σε σύγκριση με τη χωρητικότητα σχεδίασης. Παρατηρήστε τυχόν αποκλίσεις.
 • Συγκρίνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση έναντι της χωρητικότητας σχεδίασης από τη στιγμή που αγοράσατε το φορητό υπολογιστή.
 • Ελέγξτε τη χρήση και τη διάρκεια της μπαταρίας. Και τη στιγμή που ο υπολογιστής σας λειτουργούσε με μπαταρία ή συνδέθηκε στην πρίζα.

Με αυτόν τον τύπο ς, μπορείτε να εντοπίσετε προβλήματα που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Εάν η αναφορά εμφανίζει δραστικές διαφορές, ίσως χρειάζεται να αποκτήσετε μία νέα μπαταρία.

2. BatteryInfoView


Το BatteryInfoView είναι μια δωρεάν εφαρμογή που είναι γεμάτη με πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία του φορητού σας υπολογιστή. Το εργαλείο έχει δύο κύρια συστατικά.

Η πρώτη οθόνη σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες της μπαταρίας σχετικά με τη σχεδιασμένη χωρητικότητα, την πλήρη φορτισμένη χωρητικότητα, την κατάσταση της μπαταρίας, τον αριθμό κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης και άλλα.

Η δεύτερη οθόνη σας παρέχει λεπτομερή ανάλυση καταγραφής της κατάστασης ενέργειας, του χρόνου συμβάντος, των τιμών φόρτισης / εκφόρτισης και πολλά άλλα. Μια νέα γραμμή καταγραφής προστίθεται κάθε φορά που αναστέλλετε ή ξυπνάτε τον υπολογιστή.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε τον ρυθμό αποφόρτισης της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τις πληροφορίες της μπαταρίας σε ένα αρχείο TXT ή CSV για αναφορά.

Πλεονεκτήματα

 • Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την μπαταρία σε ένα μόνο μέρος.
 • Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής για να παρατηρήσετε αλλαγές στη χωρητικότητα της μπαταρίας.
 • Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το παράθυρο πάνω από άλλες εφαρμογές για την παρακολούθηση της μπαταρίας.

Μειονεκτήματα

 • Δεν μπορεί να φιλτράρει το αρχείο καταγραφής μπαταριών με εύρος ημερομηνιών.
 • Δεν σας δείχνει κανένα γράφημα για να προβλέψετε το επίπεδο φθοράς της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου.

Λήψη: BatteryInfoView (δωρεάν)

3. BatteryMon


Το BatteryMon είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που παρακολουθεί το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή, παρουσιάζοντας ένα γράφημα των ευρημάτων του σε πραγματικό χρόνο.

Ο κάθετος άξονας Υ εμφανίζει το ποσοστό επιπέδου φόρτισης (0-100%) και ο οριζόντιος άξονας Χ το χρόνο δειγματοληψίας. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα δειγματοληψίας στην οθόνη διαμόρφωσης.

Η μαύρη γραμμή δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Η μπλε γραμμή δείχνει τη γραμμή τάσης με βάση τα παρεκτεινόμενα δείγματα δεδομένων.

Και η κόκκινη γραμμή σάς δείχνει μια σύγκριση με τη διάρκεια ζωής της. Αν η μπαταρία σας έχει μικρή διάρκεια, η κόκκινη γραμμή θα αποκλίνει περισσότερο από το κανονικό. Παίρνετε επίσης λεπτομέρειες για το ρυθμό εκφόρτισης.

Καθώς συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, το ποσοστό εκφόρτισης θα γίνει πιο ακριβές και θα καταλάβετε πώς η υγεία της μπαταρίας επιδεινώνεται με διαφορετικούς φόρτους εργασίας.

Πλεονεκτήματα

 • Αναλύει την κατάσταση της μπαταρίας με ένα γράφημα σε πραγματικό χρόνο.
 • Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις για επίπεδο μπαταρίας, τάση και θερμοκρασία.
 • Δεδομένα σχετικά με το ρυθμό φόρτισης / αποφόρτισης, τον χρόνο που απομένει στην μπαταρία, τον συνολικό χρόνο και άλλα.
 • Καταγράψτε την απόδοση της μπαταρίας για μελλοντική αναφορά.
 • Συγκρίνετε και μετρήστε την τρέχουσα χωρητικότητα με που συλλέχθηκαν στο παρελθόν.

Μειονεκτήματα

 • Η εφαρμογή είναι περίπλοκη για αρχάριους.
 • Το γράφημα μπορεί να είναι πολύπλοκο (Ρυθμίστε το δείγμα του χρόνου στην οθόνη διαμόρφωσης για να το κάνετε πιο απλό).

Λήψη: BatteryMon (δωρεάν)

4. BatteryCat


Το BatteryCat είναι ένα απλό για τον έλεγχο της φόρτισης της μπαταρίας, της χωρητικότητας και των κύκλων φόρτισης. Το κύριο παράθυρο έχει τρεις ενότητες — την παρούσα κατάσταση φόρτισης σε σχέση με την τρέχουσα χωρητικότητα, τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ισχύος, τους κύκλους φόρτισης και χωρητικότητα πλήρους φόρτισης σε σχέση με την αρχική χωρητικότητα σχεδιασμού.

Όταν κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο , το παράθυρο Ιστορικό ανοίγει δίπλα στο κύριο παράθυρο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πρόσφατες τιμές χωρητικότητας μαζί με την ημερομηνία. Τι ιστορικό μπορείτε να το βρείτε στο:

C:\Χρήστες\Τοονομάσας\batterycat\batterycat.csv

Αυτό το αρχείο καταγραφής δεδομένων, μπορείτε να το ανοίξετε με μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων και να παρακολουθήσετε την υγεία της μπαταρίας. Από προεπιλογή, το BatteryCat διαβάζει δεδομένα από την μπαταρία κάθε 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το διάστημα στην οθόνη Επιλογές.

Πλεονεκτήματα

 • Η εφαρμογή σας παρέχει όλες τις πληροφορίες της μπαταρίας σε ένα μόνο μέρος.
 • Είναι απλό στη χρήση.

Μειονεκτήματα

 • Δεν υπάρχει επιλογή φίλτρου για διαχωρισμό δεδομένων σε διαφορετικό χρονικό διάστημα ή φόρτο εργασίας.
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί χρόνο εκτέλεσης GTK στα Windows. Στα αποτελέσματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μικροσκοπικές και θολές γραμματοσειρές.

Λήψη: BatteryCat (δωρεάν)

5. Smarter Battery


Η Smarter Battery είναι η μόνη εφαρμογή που σας προσφέρει μια πλήρη σειρά εργαλείων για την παρακολούθηση της υγείας της μπαταρίας, την εκτέλεση βαθμονόμησης και την αποθήκευση των δεδομένων απόδοσης της μπαταρίας για αναφορά.

Σας δείχνει το ιστορικό της χωρητικότητας της μπαταρίας κατά τη διάρκεια των κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης, υπολογίζει το επίπεδο φθοράς και τον αριθμό κύκλων εκφόρτισης.

Η σελίδα Πληροφορίες μπαταρίας σάς παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την πλήρη χωρητικότητα της μπαταρίας σε σχέση με τη χωρητικότητα σχεδίασης, το χρόνο αποφόρτισης, τον αριθμό κύκλων, το επίπεδο φθοράς και την κατάσταση ισχύος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσω μπαταρίας ή μέσω του εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η σελίδα Χωρητικότητα σας βοηθά να κατανοήσετε την εξέλιξη της χωρητικότητας της μπαταρίας. Ο άξονας Υ εμφανίζει το ποσοστό χωρητικότητας και ο άξονας Χ δείχνει τα δεδομένα που σχεδιάστηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η σελίδα βαθμονόμησης εμφανίζει την πλήρη εικόνα της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας, όπως επίπεδο φθοράς, χρόνος χρήσης, κύκλοι εκφόρτισης και άλλα.

Η εφαρμογή σάς προσφέρει επίσης να σώσετε τα δεδομένα της μπαταρίας ανάλογα με τη σελίδα που έχετε ανοίξει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες μπαταρίας, χωρητικότητα, δεδομένα βαθμονόμησης και άλλα.

Πλεονεκτήματα

 • Κάθε φορά, μπορείτε να παρακολουθείτε έως και τέσσερις μπαταρίες.
 • Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση / σμίκρυνση για να τροποποιήσετε το χρονικό διάστημα και να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός / πίσω στο χρόνο.
 • Μπορεί να προσομοιώσει τον μηχανισμό αποφόρτισης για να επιταχύνει τη διαδικασία βαθμονόμησης.
 • Υπάρχει μια λειτουργία πράσινης λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν χρειάζεται.
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε α για χαμηλή / κρίσιμη μπαταρία και να αναγκάσετε την κατάσταση αναμονής / αδρανοποίησης όταν η ισχύς της μπαταρίας μειωθεί.

Μειονεκτήματα

 • Έχει πάρα πολλές επιλογές διασκορπισμένες παντού στη σελίδα.
 • Μπορεί να προκαλεί σύγχυση κατά καιρούς και μπορεί να συγκρούεται με τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος.
 • Είναι δωρεάν μόνο για δοκιμή

Λήψη: Smarter Battery (Δωρεάν δοκιμή, 14 $)

6. BatteryCare


Το BatteryCare είναι ένα απλό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της χρήσης της μπαταρίας του φορητού σας υπολογιστή. Με τον ενσωματωμένο αλγόριθμο, μπορείτε να παρακολουθείτε τους κύκλους φόρτισης / εκφόρτισης.

Όταν η μπαταρία σας ολοκληρώσει έναν καθορισμένο αριθμό κύκλων εκφόρτισης, συνιστάται να βαθμονομήσετε την μπαταρία.

Και όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θυμάται την τελευταία ημερομηνία βαθμονόμησης, τον αριθμό των λειτουργιών βαθμονόμησης που κάνατε και πολλά άλλα.

Το κύριο παράθυρο της εφαρμογής εμφανίζει όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες της μπαταρίας, όπως την σχεδιασμένη χωρητικότητα, χωρητικότητα πλήρους φόρτισης, ένταση, επίπεδο φθοράς και κύκλοι πλήρους εκφόρτισης.

Παρακολουθεί επίσης την CPU, τη θερμοκρασία του σκληρού και σας ειδοποιεί όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Πλεονεκτήματα

 • Ειδοποίηση χαμηλής και κρίσιμης μπαταρίας.
 • Μπορεί να μεταβεί σε σχέδιο ενέργειας ανάλογα με την κατάσταση ισχύος σας.
 • Το σχέδιο ενέργειας συγχρονίζεται τέλεια με τα συμβάντα τροφοδοσίας των Windows.

Μειονεκτήματα

 • Εμφανίζει μόνο μια περίληψη των πληροφοριών της μπαταρίας και βελτιστοποιεί τη χρήση της μπαταρίας σας.
 • Δεν προσφέρει άλλες πληροφορίες, όπως δεδομένα συμβάντων, καταγραφής, αρχείο κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης και άλλα
 • Το πρόγραμμα εγκατάστασης συνοδεύεται από ανεπιθύμητες εφαρμογές.

Λήψη: BatteryCare (δωρεάν)

Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας
Η παρακολούθηση της υγείας της μπαταρίας της συσκευής σας δεν είναι απλή εργασία. Υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με αυτά τα εργαλεία, μπορείτε τουλάχιστον να παρακολουθείτε την υγεία της και να λαμβάνετε διορθωτικά μέτρα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να επεκτείνετε τις γνώσεις σας κατανοώντας την τεχνολογία που μεταβαίνει σε μια μπαταρία. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε αυτό το κομμάτι σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μπαταρίας και τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της .

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Get the best viral stories straight into your inbox!

Written by Δημήτρης

O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες.....

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).